Lappböle får en kilometer cykelväg

Kyrkslätt får under sommaren en kort ny sträcka cykelväg. I Lappböle inleds arbetet på vägen som planerats i flera år.

Det är redan några år sedan det senaste cykelvägsprojektet i Kyrkslätt förverkligades. Då byggdes gång- och cykelvägen från Veikkola till Lappböle. Den är ungefär 2,5 kilometer lång.

Det finns planer och önskemål för flera gång- och cykelvägar i Kyrkslätt, till exempel längs Volsvägen, Porkalavägen och Obbnäsvägen, men staten beviljar inte pengar till dessa.

Byggarbetet på cykelvägen i Lappböle inleds vid Evitskogvägens korsning och den sträcker sig ungefär 1,5 kilometer mot Esbo. Sträckan är krokig och mycket smal. Lappbölevägen är en del av huvudstadsregionens cykelnät och i mycket flitig användning av cyklister. Gång- och cykelvägen byggs på södra sidan av vägen. Samtidigt repareras och beläggs den nuvarande landsvägen. De värsta kurvorna rätas ut och belysningen förnyas.

Vägarbetet räcker hela sommaren och ska vara klart till hösten. Företaget Create är entreprenör för projektet som kostar knappt 2,5 miljoner euro. Kostnaderna delas jämnt mellan staten och kommunen.

Kommunerna har långa önskelistor om gång- och cykelleder långs vägar som staten upprätthåller. På Nylands och Tavastlands NTM-centralers område fanns det för två år sedan över 500 föreslag på gång- och cykelvägar. Årligen förverkligas några.