Långvarig herde presenterar sin helgedom i diger fotobok

Historiespäckat. Tenala kyrka är fylld av detaljer med sin egen historia. Staffan Söderlund beskriver en stor del av dem ingående i en ny fotobok om kyrkan. Bild: VN-arkiv

Staffan Söderlund, tidigare kyrkoherde i Tenala, har tillsammans med Ole Ehrstedt sammanställt en fotobok om Tenala kyrka. Boken fungerar som en guide i kyrkan men ger också insikter i allmän kyrkohistoria, seder och bruk.

Under tjugo år var Staffan Söderlund kyrkoherde i Tenala församling. Under tiden har han samlat på sig kunskap om sin kyrka och församling genom handlingar och ortsbor som berättade för honom sådant s...