Långt steg togs i coronans skugga

Det nya jämställdhetsprogrammet är en viktig signal – inte bara för ministern.

I juni i fjol skrevs ett stycke västnyländsk historia då Tenalabon Thomas Blomqvist valdes till minister för nordiskt samarbete och jämställdhet. Nu ett drygt år senare kan man konstatera att minister...