Långt fullmäktigemöte i Hangö inför valet – fyra ärenden krävde fem timmar

Hangö fullmäktige godkände bokslutet för 2020 efter en lång diskussion. Bild: Lina Enlund

Många ville säga sitt och inte helt oväntat blev det ett långt möte när stadsfullmäktige i Hangö i tisdags möttes för sista gången inför det kommande kommunalvalet. Efter fem timmar kunde dock listans fyra ärenden godkännas enligt förslag.

På agendan fanns boksluten för stadens dotterbolag som antecknades till kännedom, samt utvärderingsberättelsen för 2020 och personalrapporten 2020 som fullmäktige också omfattade. Mest diskussion väck...