Läkemedelsindustrin framtidens tillväxtbransch

Finska läkemedelsföretag har goda möjligheter att vara framgångsrika på den globala marknaden genom att utveckla nya läkemedel.

Finland har toppforskning på många områden och när det gäller cancerforskning är vi ett av världens ledande länder. Det är precis vad vi borde vara stolta över.

Högteknologi har en mycket central roll i världsekonomin. Utvecklingen inom bioteknik sker fort och läkemedelsindustrin växer snabbt, som har en stor potential. Tyvärr insjuknar man mer och mer i allvarliga sjukdomar såsom cancer, men med en kvalitativ vård och god medicinsk teknologi kan patienter behandlas effektivt och man kan leva med sjukdomen. Med nya lovande läkemedel kan vi bota många sjukdomar som tidigare inte gick att behandla.

Så kallade målstyrda mediciner (targeted medicin) och biologiska mediciner möjliggör nya typer av behandling och revolutionerar hälsovården. Med dessa läkemedel kan man nå goda resultat; öka patienternas livskvalitet och förlänga deras livstid. Genom rätt behandlingsmetod kan vi förbättra människors arbetsförmåga och hålla dem i arbetslivet. Skräddarsydd och personlig behandling är till nytta för både patienten och samhället som helhet. På lång sikt kan sjukvårdskostnader minskas om patienten behandlas med högkvalitativa läkemedel, fast behandlingsmetoden i sig skulle bli kostsam.

Både forskningsinstitutioner och bio- och läkemedelsföretag måste stödjas så att vi är konkurrenskraftiga inom bio- och läkemedelsforskning. Man måste satsa på samarbetet mellan universiteten och industrin. Finska läkemedelsföretag har goda möjligheter att vara framgångsrika på den globala marknaden genom att utveckla nya läkemedel. Vi bör också komma ihåg att kunskap och ny teknologi kan förbättra människors livskvalitet.

Nya dörrar bör öppnas på marknaden för forskningsintensiva produkter. De nya innovationerna kommer att gynna i första hand patienterna. Genom att investera i bio- och läkemedelsindustrin skapar vi även nya arbetsmöjligheter. Finland är ett land med högteknologi och god kunskap.

Veronica Kalhori filosofie doktor (cancerforskning), Esbo

Mer läsning