Läkarbesöken kostar finländare allt mer

Foto: SPT Bild:

Majoriteten av finländarna betalar nu den högsta tillåtna avgiften för sitt läkarbesök vid en hälsovårdscentral. År 2016 bodde 44 procent av finländarna i kommuner som uppbar den maximala tillåtna avgiften. År 2018 hade siffran stigit till 70 procent. Helsingforsborna är däremot ensamma om att komma undan helt gratis.

Avgifterna för läkarbesök inom den offentliga hälsovården varierar kraftigt i landet. Kommunerna har själva rätt att besluta om avgifterna, så länge de inte överskrider det maximalt tillåtna beloppet....