Lågstadiet i Kyrkslätt ska rivas

Bild: Paavo Rantalainen

Winellska skolans B-byggnad, där lågstadieklasserna arbetar, är rivningsklar. Ett rivningstillstånd ska sökas.

Byggchef Jarno Köykkä vid Kyrkslätts kommun säger att det sannolikaste alternativet nu är att byggnaden rivs.

− Kostnaderna för att reparera byggnaden stiger till nästan samma nivå som att bygga nytt. Dessutom finns det alltid risker med att reparera. De gamla konstruktionerna kan fortfarande ha problem, motiverar han.

Konstruktionerna i Winellska skolan har undersökts på grund av problem med inomhusluften redan i många år. De värsta problemen har konstaterats i den skolbyggnad som stod klar 1968, alltså B-byggnaden.

En tvådelad barackskola är redan beställd till Winellska skolan. Kommunen strävar efter att den ska stå klar på skolgården före början av nästa läsår. Modulskolan ska ha plats för 500 elever.

Bygglov för modulskolan har sökts, och byggnads- och miljönämnden behandlar tillståndet nästa vecka. Kommunen har föreberett sig på att också flytta elever från det finska lågstadiet i Gesterby till modulskolan. Gesterbyn koulu har också problem med inomhusluften.

Winellska skolans b-byggnad, som enligt förslag ska rivas, och Gesterbyn koulu har byggts enligt samma ritningar.

– I båda byggnaderna finns problem med inomhusluften, men i Gesterbyn koulu har man gjort mera reparationer, säger Köykkä.

Båda skolorna tas med i samma projektplan, och också skicket på övriga byggnader på skolcentrets område undersöks vidare.

Hem och skola-föreningen i Gesterbyn koulu ordnade i går kväll en diskussion om problemen med inomhusluften.

Mer läsning