Lågmält och innehållsrikt

Grafiskt. Byggstenarna i Heidi von Wrights akvareller är små rutor som fungerar likt bokstäver eller ord. Bild: Lina Enlund

Små rutor bildar rytmer och mönster i många av Heidi von Wrights bilder på galleri Perspektivet i Ekenäs.

Att mina tankar går till poesi hänger naturligtvis ihop med att jag främst tänker på Heidi von Wright som poet. Men även om jag inte gjorde det är jag övertygad om att jag associerat till dikter. Utst...