Läget är gott för fabriken i Svartå

I SBA:s fabrik arbetar de anställda i ett skift, två skift eller tre skift, beroende på produktion. Bild: Lina Enlund

Beställningarna på varven i Europa ger en trygghet också för SBA Interior. Just nu moderniseras en av produktionslinjerna i fabriken.

SBA Interior i Svartå kommer att visa upp en ökad omsättning i år jämfört med året innan.

– För tillfället går det bra. Vi har tillväxt i år igen, säger bolagets vd Christian Juslin som berättar att omsättningen kommer att landa på cirka 14 miljoner euro vilket är nästan dubbelt så mycket som år 2010.

Varven i Europa har kammat hem flera stora fartygsbeställningar och det märks också på fabriksgolvet i Svartå. Många av de stora aktörerna inom varvsindustrin, både i Finland och utomlands, hör till SBA Interiors kunder.

Företaget utvecklar och tillverkar bland annat panelsystem och möbler för fartyg.

– Vi är beroende av export, säger Juslin och berättar att STX France som gör fartyg i Oasis-klassen hör till de största beställarna.

God orderstock

SBA Interior har delat in sin produktion i tre avdelningar, nämligen SBA Marine som specialiserat sig på panelsystem och möbler för fartyg, SBA Materials som gör motsvarande produkter för landsidan (till exempel för hisschakt och hotell) samt SBA Components som tillverkar komponenter för den inhemska metallindustrin.

Just nu går det bra inom alla tre delar, berättar Juslin.

– Vi har en orderstock som sträcker sig in på år 2018.

Satsar på nytt

Att framför allt varven i Finland har flera beställningar inverkar positivt på SBA och den övriga industrin, säger Juslin.

– Vi vågar satsa. Vi ser att det finns en framtid och det är viktigt med tanke på nya investeringar.

I fabriken i Svartå moderniseras för tillfället en produktionslinje vid vilken paneler limmas.

– Vissa arbetsmoment automatiseras. Det är viktigt att hela tiden kunna förnya processerna.

– Vi satsar mycket på produktutveckling, kvalitet och leveranstider, säger Juslin och förklarar att skavanker i produkterna eller försenade leveranser inte är seriösa optioner för den som vill hållas med.

Har anställt fler

SBA Interior har drygt 70 personer i sin egen personal. Totalt sysselsätter bolaget kring 90 personer. Vid toppar hyr företaget in arbetskraft och det sker just nu.

Företaget har också nyanställt i år.

Christian Juslin säger att det inte alltid är så lätt att hitta personal till alla arbetsuppgifter. Vissa av jobben, till exempel att sköta lasermaskinerna, är väldigt krävande, säger han.

– Det är komplicerade maskiner och man måste nog jobba flera år med dem innan man behärskar dem fullständigt.

Nappar på erbjudande

Juslin som själv jobbat länge i företaget tror starkt på ett aktivt samarbete med dem som utbildar nytt folk för industrins behov. Följaktligen kommer han att nappa på Axxells erbjudande att vid tillfälle få tala om sitt företag inför en större studerandepublik.

– Det här är en bra arbetsplats även för ungdomar.

Han säger att skolan genom sitt angreppssätt följer en god trend.

Mer läsning