Lägenhetsbrand hotade fyrvåningshus - misstänks vara anlagd

Polisen misstänker att en eldsvåda i ett fyravåningshus i Gesterby i Kyrkslätt på torsdagskvällen var anlagd.

Larmet om att det brann i en etta i översta våningen i flervåningshuset kom klockan 19.35, då grannen ringde nödnumret. Då räddningsverket kom till platsen var det rikligt med rök i trappuppgången. Alla invånare i den översta våningen hade lämnat huset.

Brandkåren släckte elden med vatten och avlägsnade rök. Lägenheten fick omfattande brand- och rökskador och även den intilliggande trerummaren måste delvis saneras. Personen som bor i ettan som brann hade andats lite rök. Inga övriga personskador.

Polisen utreder brandorsaken men misstänker att eldsvådan var anlagd.