Lagen ska också gälla Svenska Yle

Bild:

Sund konkurrens är av godo inom alla branscher. Om Svenska Yle får en särställning i den nya rundradiolagen blir de kommersiella medierna i Svenskfinland inte rättvist behandlade.

Rundradiolagen ska uppdateras efter att Europeiska kommissionen anser att Yles tidningsliknande innehåll strider mot EU:s lagstiftning.Det var för tre år sedan som Medieförbundet, som representerar de...