Läckande rör växande problem

Ett vattenrör vid en fastighet på Linvävaregatan i Ekenäs sprang läck förra veckan. En koll med de västnyländska kommunerna och städerna visar att behovet av sanering av vatten och avlopp är kontinuerligt. Bild: Johanna Lemström

En hel del av Västnylands vattenrör behöver förnyas. I centrum av Ekenäs märktes det av förra veckan då ett rör läckte i Gamla stan. Också i Ingå sprang ett rör läck förra veckan. Hangö sanerar rör på löpande band enligt ett åtgärdsprogram.

Många västnyländska städer och kommuner har en saneringsskuld vad gäller vatten och avlopp – däribland Raseborg. Förra veckan sprang ett vattenrör läck vid en fastighet på Linvävaregatan i Ekenäs. Och i närheten av Seminarieskolan, i korsningen där Bryggerigatan övergår i Höijersvägen, finns ett rör som ständigt läcker vatten.

– Det är en ventil som läcker och har läckt länge. I våra planer finns att reparera ledningssträckan från nämnda korsning mot tennisplanerna. Arbetet påbörjas efter höstmarknaden, säger Raseborgs vattens direktör Tom Törnroos.

"Arbetet blir aldrig klart"

För fem år sedan berättade driftchef Guy Westerholm att Raseborgs Vatten sanerade omkring två kilometer rör per år trots att behovet vore fem till sju kilometer om året minst. Ett åtgärdsprogram saknades. Stadens nät omfattar cirka 400 kilometer rör.

– Pågående läckvattensundersökningar ligger till grund för vår sanering och vårt arbetsprogram, säger Tom Törnroos.

Saneringsskuld på 12 miljoner euro är ingen katastrof i dagsläget, säger Tom Törnroos. De facto är vattenverkets ekonomi och läget överlag mycket bättre än för tio år sedan då Raseborg grundades, konstaterar han.

– Vi utför kontinuerligt ett förebyggande saneringsarbete. Men mycket måste ännu göras, det är ett arbete utan slut.

Tom Törnroos berättar att Raseborgs Vatten varit upplånat till max men tack vare idogt och målmedvetet arbete har man lyckats beta av långfristiga lån på 4 miljoner och har nu i stället en kassareserv på 2 miljoner.

– I våra planer ingår att använda pengarna i kassan till att sanera Karis vattentorn, bygga en ny förbindelseledning mellan Karis och Ekenäs samt sanera mellanväggar i Skeppsholmens luftningsbassänger och bygga nya tak där.

Saneringar av rörnätet utförs enligt behov baserat på undersökningar av läckvatten.

– Den här hösten ska vi koncentrera oss på Tenala kyrkby där dagvatten läcker in i avloppet.

Hangö uppdaterade program

Hangö har ett åtgärdsprogram för saneringen av vatten- och avloppsrören. Chefen för affärsverket Hangö vatten Sanna Varjus säger att programmet uppdaterades i fjol och löper fram till 2030.

– Vi har följt saneringsprogrammet planenligt varje år. Omkring en kilometer rör har sanerats årligen, säger hon.

Det har inte riktigt räckt visar det sig, eftersom saneringsbehovet växer i stadig takt – därför har programmet uppdaterats. Utöver att avloppsvattenrör och vattenledningar för rent vatten saneras bygger man också nya dagvatten- och avloppsrör.

– Avsikten är att separera dagvatten och avloppsvatten, de har gemensamma rör nu.

Sanna Varjus berättar att man samlat information vid pumpstationerna för den uppdaterade planen.

– Vi har jämfört situationen vid pumpstationerna under torra och regniga perioder, fokuserat på hur området ser ut efter regn.

Hangö stad har omkring fyrtio pumpstationer, varav ett trettiotal i centrumområdet och resten längs förbindelseledningen till Lappvik. Stadens vattenverk grundades 1907 och de äldsta delarna av nätet är i samma ålder.

Plan för finansiering

Man har en plan för finansieringen av saneringsarbetet:

– Direktionen för affärsverket föreslår att merparten av vattenverkets årsbidrag ska användas till saneringsarbeten och i mindre utsträckning än tidigare år till att betala av på interna lån, säger Sanna Varjus.

Det förslaget ska dock ännu välsignas av stadsstyrelsen och -fullmäktige.

– I vårt miljötillstånd står det att vi måste sanera rörnätet, bland annat separera dagvatten och avloppsvatten.

I fjol sanerades rör längs Bromsaregatan, Hantverkaregatan, Lokföraregatan, Muraregatan och Snickaregatan. I år fortsätter man på Lokföraregatan söderom Hantverkaregatan, på Märsgatan norrom Kapellhamnsvägen samt vid Tennisstadion.

Nästa år står Bryggaregatan och Kaptensgatan, söderom Kapellhamnsvägen, i tur – samt preliminärt även 1,1 kilometer rör på olika avsnitt av Kapellhamnsvägen.

Vill kunna avgränsa läcka

Också i Ingå finns utmaningar med rörnätet. För en vecka sedan sprang ett rör läck i centrala Ingå. Felet fanns i vattennätverkets huvudlinje.

– Avbrottet berodde på en sten som ätit sig in i ett plaströr. Under byggnadsskedet har man inte varit tillräckligt noggrann med att täcka röret. Att så många drabbades berodde på att läckan inträffade på en linje som man matar från vattentäkten till vattentornet, säger Ingås tekniska chef Peter Bergman.

Han skulle inte direkt säga att Ingås vatten- och avloppsrör har en saneringsskuld.

– Visst finns det behov av att sanera för att säkerställa vattentillgången. Men vi behöver också en plan för hur man bättre kan avgränsa vilket område ett läckage är på så att så få som möjligt får vattnet avstängt.

Ingå har ett system för hur man informerar kunder om och när man måste stänga av vattnet:

– Alla berörda kunder som uppgett ett telefonnummer får ett textmeddelande där vi strävar efter att ha väsentlig information om läckaget, åtgärder och var man kan hämta vatten. Samma information publiceras på kommunens webbplats och i sociala medier, säger Peter Bergman.

Mer läsning