Kyrkslätts underskott i väntad klass

– Under de kommande månaderna måste vi se över servicenätet och bland annat dagvårdsenheterna, säger kommundirektör Tarmo Aarnio. Bild: Johan Kvarnström

Kyrkslätts bokslut för 2015 visar ett underskott som skiljer endast 30 000 euro från budgeten, men kostnadsnivån oroar.

Budgetutfallet för 2015 är klart för behandling i kommunstyrelsen.

Räkenskapsperiodens underskott landar på -1,38 miljoner euro medan det budgeterade underskottet var cirka -1,35 miljoner.

– Det gick förhållandevis ganska bra. Vi trodde i ett skede att det skulle bli sämre, men det gick bättre än väntat under slutet av året. Man får vara ganska nöjd med det här utfallet, säger kommundirektör Tarmo Aarnio.

Fler invånare

Arbetslöshetsgraden hölls under hela fjolåret kring tio procent, vilket i Kyrkslätts fall betyder cirka 2 000 arbetslösa arbetssökande.

Antalet har fördubblats över en period på tio år.

En positiv trend syns däremot i flyttrörelsen. Under 2015 ökade invånarantalet med 408 invånare. Ungefär hälften av dessa kommer sig av att fler flyttat till kommunen än bort från den och hälften beror på att det fötts fler barn än invånare dött.

Enligt kommundirektören är kommunens skuldsättning fortsättningsvis under kontroll. Skuldbördan uppgick vid slutet av året till 93 miljoner euro. Det är 2 406 euro per invånare, vilket ligger nära medeltalet för landets kommuner.

Högre skatteinkomster

En positiv sak för kommunen är att skatteinkomsterna ökade med 3,5 miljoner euro.

– En sådan ökning är förstås ganska bra i dessa tider, säger Aarnio.

Däremot minskade statsandelarna med 4,4 procent (en miljon euro). Det var väntat och Aarnio bedömer att en fortsatt minskning är att vänta framöver.

Försäljning av egendom och markanvändningsersättningar inbringade 7,7 miljoner euro.

Av investeringarna förverkligades 85 procent, vilket utgör 21,9 miljoner euro. I år ska kommunen enligt budgeten för 2016 investera ännu mer.

Servicenätet ses över

De största utmaningarna har enligt Aarnio varit kostnaderna för specialistvården och kommunandelen till Helsingforsregionens trafik (HRT).

I bägge fallen blev utfallet överraskande positivt.

– Vi betalade lika mycket som budgeterat, men kommer att få tillbaka av våra andelar, vilket gör att resultatet egentligen är ännu bättre.

Det som oroar honom en aning är ändå kostnadsnivån överlag. Verksamhetsutgifterna ökade med cirka fem procent, alltså 10,5 miljoner euro.

– Det är någonting vi måste åtgärda. Under de kommande månaderna måste vi se över servicenätet och bland annat dagvårdsenheterna, säger Aarnio.

Kommunstyrelsen tar ställning till bokslutet på torsdag. Sedan går det vidare till kommunfullmäktige och till revisorerna för granskning.

Till bokslutet hör balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och noter till dem samt en tablå över budgetutfallet och en verksamhetsberättelse.

Underskott: -1,38 miljoner euro.

Verksamhetsinkomster: 54,9 miljoner (budgeterat 55).

Verksamhetsutgifter: 249,3 miljoner euro (budgeterat 248,3)

Verksamhetsbidraget: -194,4 miljoner (i budgeten 193,4).

Investeringar: 21,9 miljoner euro (85 procent).

Skuldsättning: 93 miljoner euro (2 406 euro/invånare).

Mer läsning