Kyrkslätts småhusprägel bör bevaras

Kyrkslätts bostadsproduktion har på tio år övergått från 86 procent småhus och radhus till 70 procent höghus.

Detta är osunt sett till kommunens läge och attraktionsfaktorer. Höghusen domineras av små hyreslägenheter. Det råder ett stort underutbud på småhustomter. Höghus med mindre centralt läge har däremot svårt att konkurrera med huvudstadsregionens utbud. På många områden är förutsättningarna dåliga för höghusboendet att förbli attraktivt över tid. Centrums höghusplaner är överdimensionerade och arkitektoniskt ointressanta.

Höghusens frammarsch har pådrivits av en majoritet bestående av De Gröna, vänstern och SFP. Stadsplaneringen har gått i HRT:s ledband. Klimatargumenten baserar sig på en stagnerad lägesbild som frånser den teknologiska utvecklingen.

Kommunens ekonomi och välfärd förutsätter en kursändring till att prioritera småhus och kommunens egna intressen.

Kim Åström Samlingspartiet, Kyrkslätt