Kyrkslätts nya huvudbibliotek heter Fyyri

Skiss. Så här ska Kyrkslätts bibliotek se ut när det står färdigt. Bild:

Kyrkslätts nya huvudbibliotek har fått namn och heter Fyyri. Namnet formades utifrån mer än 500 förslag som kom in i namntävlingen för biblioteket.

– Det var överraskande svårt att välja namn, konstaterar barnboksförfattaren Timo Parvela, som var en av medlemmarna i den arbetsgrupp som skulle välja det nya namnet för biblioteket.

– Det är enkelt att hitta på namn, och jag hade också själv egna förslag. Men när man smakar på dem lite mer, så märker man att de inte heller fungerar eller att de redan har använts.

Det valda namnet, Fyyri, kom inte som ett direkt förslag i den namntävling som ordnades, utan utvecklades utifrån förslagen. Bibliotekets hela namn är Kirkkonummen kirjastotalo Fyyri, Kyrkslätts bibliotekshus Fyyri.

Alla namn fungerar inte när man säger dem högt

Även författaren och modersmålsläraren Katarina von Numers-Ekman, som var med i arbetsgruppen, tycker att uppgiften var krävande, i synnerhet eftersom gruppen var enig om att hitta namn som fungerar på båda språken. Samtidigt var arbetet lätt eftersom arbetsgruppen tänkte i samma banor.

Arbetsgrupp. De som valde namnet för Kyrkslätts nya bibliotek var specialungdomsarbetare Eija Rajavaara, författare Katarina von Numers-Ekman, biblioteksdirektör Margareta Kull-Poutanen, författare Timo Parvela, representanten för bildnings- och fritidsnämnden Irja Bergholm, bibliotekarie Johanna Valo och representanten för bildnings- och fritidsnämnden Maarit Orko. Bild: Kyrkslätts kommun

– Vi hade dessutom bra arbetsmetoder, konstaterar von Numers-Ekman.

– Vi gjorde så att alla först gick igenom namnen och markerade vilka de kunde tänka sig och sedan kom vi fram till en kortlista med namn som flera hade stannat för.

– Det som var spännande i arbetet var att konstatera att ett namn som i tankarna fungerade bra, inte heller gjorde det när man sade det högt. När man säger ett namn högt inför åtta andra personer och ser att det inte väcker några som helst känslor hos fem av dem, så vet man att det är bäst att slopa det förslaget, säger Timo Parvela.

Ljus och värme för kropp och själ

För arbetsgruppen var det rätt klart att biblioteksbyggnadens namn på något sätt skulle ha en koppling till havet. Många av dem som deltagit i tävlingen hade föreslagit havsrelaterade namn, bland annat Fyren och Majakka, och också Fyri fanns med bland förslagen. Utmaningen var ändå att hitta ett namn som är kopplat till havet, som fungerar både på finska och svenska och som fungerar som ett egennamn.

– Jag tyckte att Fyyri var ett bra ord. Det är egentligen ett svenskt ord, fyr, men stavat på finska. Man kan se det som kunskapens ljus, som hjälper en att navigera i livet, säger von Numers-Ekman.

På finska är fyyri fyrboxen i en ångbåt.

– När jag hörde ordet för första gången, så kände jag inte till dess betydelse på finska, säger Timo Parvela.

– Men ordet är relaterat till hav och sjöfart och innefattar både eld och ljus. Fyyri ger ljus och värme för både kropp och själ.

Arbetsgrupp som valde namnet bestod av representanter för aktörerna i huset, Vivi Lehtonen från ungdomsfullmäktige samt bildnings- och fritidsnämndens representanter Maarit Orko och Irja Bergholm. I arbetsgruppen ingick dessutom författarna Katarina von Numers-Ekman och Timo Parvela, som båda bor i Kyrkslätt.