Kyrkslätts manskör söker nya sångare

Kyrkslätts Manskör välkomnar nya sångare i sina led. Kören består av cirka 30 sångare från Kyrkslätt och närliggande kommuner.

Kören inledde sitt verksamhetsår genom att uppträda på Kyrkslättsdagarna den 24 augusti. Nu börjar de regelbundna veckoövningarna och det går bra för nya korister att ansluta sig till kören. Kören övar på torsdagar klockan 18.30 i Winellska skolans musiksal.

Info för intresserade ordnas den 5 september kl. 17.30.

Kören dirigeras av Barbro Smeds.

Mer läsning