Kyrkslätt vill bygga sin vårdcentral själv – behöver lån på 43 miljoner euro

Planer. Den nya vårdcentralen i Kyrkslätt har redan planerats. Nu fattas finansieringsbeslut och bygglov innan bygget kan inledas. Bild: Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy

Att social- och hälsovårdsreformen föll i riksdagen har också förändrat sättet hur Kyrkslätts nya vårdcentral skall förverkligas. Kommunen tänker ta lån och låta bygga centralen själv.

Vårdcentralen som stötts och blötts i flera år kommer nu äntligen till det skede då det slutgiltiga avgörandet sker. Målrakan har klarnat i och med att social- och hälsovårdsreformen föll.Planerna och...