Kyrkslätt satsar på marknadsföring – gör tiodelad dokumentärserie

Nya vinklar. Kyrkslätt presenteras ur många synvinklar i en ny dokumentärserie som ska bli klar på våren. Bild: Concreto

Kyrkslätts kommun gör en dokumentärserie i tio delar om kommunens historia, natur och nutid.

Dokumentärserien görs av företaget Concreto, som specialiserar sig på berättande marknadsföring. Samuli Justén och Jukka Vaittinen, två av de tre som grundat företaget, är födda i Kyrkslätt. Den tredje grundaren och delägaren är mediepersonligheten Aki Linnanahde, som fungerar som kreativ chef för företaget.

Idén om att producera en dokumentär har redan under flera års tid mognat i Justéns huvud.

– När jag blickar tillbaka på hela mitt liv är det Kyrkslätt jag har mest minnen av, och det är fortfarande ett kärt ställe dit det är trevligt att komma. Jag har ändå ofta funderat på att det skulle vara viktigt att mer detaljerat och ingående förklara denna orts historia och unikhet och själv lära sig bättre förstå varifrån man är hemma, berättar manusförfattare Samuli Justén.

Kommunen satsar på marknadsföring

Idén om dokumentären presenterades för Kyrkslätts kommun i höstas, och efter en gemensam planering fick man teman i innehållen snabbt beslutade och produktionssättet avtalat.

– Vi har redan under en lång tid funderat på att satsa på marknadsföring av kommunen, och uttryckligen genom videoinnehåll. Dokumentären tjänar dem som bor här, dem som överväger flyttning och även före detta Kyrkslättsbor. Temaområdena är mycket intressanta, och vi får åka med på en upptäcktsresa till vår kommun, säger kommundirektör Tarmo Aarnio med glädje.

Avsnitten på kring femton minuter kommer att handla om bland annat Kyrkslättsidentitetens uppkomst, idrottshistoria, Porkalaparentesen, naturen och den unika kulturen som finns i Kyrkslätt.

Pilot om förhistoria

I oktober producerade Concreto ett pilotavsnitt av dokumentären där man bekantade sig med den förhistoriska tiden och Kyrkslättsidentitetens uppkomst. Historien sträcker sig 10 000 år bakåt i tiden, då de första människorna anlände till området, och löper genom historien till tiden då kommunen blev officiell. Man sätter sig mer detaljerat in i den officiella kommunens skeden i seriens senare skeden.

– Vi vill lyfta fram historia utan att dock glömma Kyrkslätts framtid och nuvarande möjligheter. Här finns riktigt mycket vacker natur och många unika platser som man ännu inte känner till särskilt bra. Vi vill med hjälp av berättelsen göra Kyrkslätt känt för rätta saker på ett sätt som intresserar även de unga. Detta är framför allt en helhet som tjänar alla Kyrkslättsbor, säger Vaittinen.

– Det är också mycket viktigt att dokumentera Kyrkslätts historia och berättelser i modern form. Detta ger framtida generationer en möjlighet att förstå sin hemkommuns särdrag och bekanta sig med området på ett intressant sätt, säger Tarmo Aarnio.

Kommuninvånare deltar

Kommunen bidrar till dokumentären genom att erbjuda information om de intervjuade, låna ut gammalt bildmaterial och ge skaparna friheten att forska i detta material. Därtill är det viktigt att engagera kommuninvånarna som en del av produktionen av dokumentären.

– Vi vet att Kyrkslättsborna har många berättelser om områdets historia och människorna på området. Vi vill ge alla en möjlighet att dela med sig av berättelser och göra en del av dokumentärserien av dem. Därför har vi öppnat en tjänst på kyrkslatt.fi där kommuninvånarna kan föreslå saker som skulle kunna komma med i dokumentären. Det kan vara gamla foton eller förslag om personer som ska intervjuas. Hurdana saker som helst som skulle kunna ha betydelse med tanke på berättande av Kyrkslätts historia, fortsätter Tarmo Aarnio.

De fem första avsnitten publiceras i maj 2019 och resten i augusti. Dokumentärserien kommer att visas på Kyrkslätts kommuns sociala mediekanaler och på eventuella specialföreställningar till exempel på Kyrkslättsdagarna. Projektet kostar kommunen 35 000 euro.

Utöver själva dokumentären produceras också undervisningsmaterial för skolorna.

Mer läsning