Kyrkslätt öppnar mer digitaltjänster

Bild: Colourbox

I år tar Kyrkslätts kommun i bruk en lång rad digitala tjänster inom vård- och omsorgsväsendet. Målet är att effektivera verksamheten.

Inom kommunens hälsovårdstjänster införs elektroniska blanketter på många mottagningar, bland annat på barnrådgivningarna och på fysioterapeuternas mottagning. Tanken är att kunden ska fylla i blanketterna elektroniskt före sitt besök. På mottagningarna inrättas också kunddatorer där kunderna kan använda de digitala tjänsterna.

Inom välfärdstjänsterna för de äldre utökas antalet elektroniska blanketter. På våren öppnas en elektronisk blankett för ansökan av måltider och säkerhetstelefon och på hösten möjliggörs tidsbeställning på nätet. Vård- och serviceplaner kan göras digitalt innan årets slut.