Kyrkslätt har åter två representanter

Raija Vahasalo från Kyrkslätt är åter riksdagsledamot. Hon lämnade in sin fullmakt i riksdagen på fredag.

Samlingspartisten Vahasalo blev ordinarie riksdagsledamot i stället för Sanna Lauslahti, som begärde avsked från riksdagen för att bli vd för läkemedelsbranschens intresseorganisation Lääketeollisuus rf. Vahasalo var tidigare riksdagsledamot i sexton år åren 1999-2015 men förnyade inte sin plats i valet 2015.

Vahasalos värv som riksdagsledamot börjar på tisdag. Sin fullmakt lämnade hon till talman Paula Risikko (Saml) på fredagen.

Kyrkslätt har en annan riksdagsledamot i Anders Adlercreutz (SFP), som gör sin första period. Tidigare har Kyrkslätt haft två riksdagsledamöter under förra årtiondet. Eero Lankia (C) var riksdagsledamot i en period (2003-2007) och flyttade då till Veikkola. Innan dess representerades Kyrkslätt i parlamentet på 1990-talet, då Elisabeth Rehn (SFP) var riksdagsledamot till år 1995.

Vahasalo är den tredje samlingspartistiska riksdagsledamoten i Nyland vars ersättarplats blir ordinarie under pågående valperiod. För en månad sedan ersatte Mia Laiho Outi Mäkelä, som valdes till kommundirektör i Nurmijärvi. Tidigare kom Esbobon Pia Kauma in i riksdagen i stället för Alexander Stubb.

Nylands valkrets har 35 riksdagsledamöter. I nästa val kan antalet stiga till 36 beroende på ökad befolkningsmängd i Nyland.

Mer läsning