Kyrkslätt är den enda kommunen som växer

Folkmängden i Västnyland minskar, utom i Kyrkslätt. Det visar färska siffror från Statistikcentralen.

Hangö har redan i många år fått vänja sig vid att invånarna blir allt färre. Numera får också Raseborg, Ingå, Sjundeå och Lojo se sin befolkning krympa.

Städerna Raseborg och Lojo miste några hundra invånare i fjol medan Ingå och Sjundeå hade en marginell tillbakagång.

Kyrkslätt på plus

Den enda kommunen där befolkningsutvecklingen visar på plus är Kyrkslätt.

Enligt preliminära siffror från Statistikcentralen ökade kommunens invånare från 38 220 personer 2014 till 38 656 i fjol.

Uppgifterna för 2015 är ännu inte definitivt fastslagna, det sker senare i år. Men trenden är klar. Kommunen närmast huvudstadsregionen är den som inte tappar folk.

Kyrkslätts kommundirektör Tarmo Aarnio konstaterar att Kyrkslätt ligger bra till i förhållande till Helsingfors.

De senaste åren har inflyttningen till Kyrkslätt varit rätt blygsam. Enligt Aarnio är typiska inflyttare familjer från Esbo eller Helsingfors. Föräldrarna har ett eller två barn och behöver en förmånlig, större bostad.

– Här finns färdiga bostäder att flytta in i, till exempel i centrum och i Tolls, säger Aarnio.

Flyttrörelsen i Finland sker främst från landsbygden till större städer. Aarnio hänvisar till Kyrkslätts färska kommunbarometer där den positiva attityden till större befolkning har ökat.

Han säger att åsikterna om befolkningstillväxt varit försiktigare tidigare. I kommunbarometern frågades inte efter motiveringar. Aarnio har i alla fall en teori.

– Finns det mera folk så finns det mera service. Till exempel kollektivtrafiken fungerar bättre om den har många passagerare.

Fint att bo i stad

Utvecklingsdirektör Eero Soinio i Lojo ser flera orsaker till att Lojoborna blev drygt 200 färre i fjol.

– Det är inte fint att bo på landet. Alla talar om hur fint det är att bo i stan.

Han tror också folk är trötta på att pendla från Lojo till ett jobb i huvudstadsregionen. På motorvägen uppstår köer ju närmare Helsingfors man kommer.

Ytterligare en orsak till att invånarkurvan dalar är svårigheterna att få bygglov på landsbygden. I Lojo är cirka två procent av ytan stadsbebyggelse och resten landsbygd. Enligt Soinio är det bland annat Närings-, trafik- och miljöcentralen som motsätter sig bostadsbyggen på landsbygden.

Våra små familjer

Lojo hör till de kommuner där nativiteten sjunkit. År 2011 hade Lojo 500 nyfödda, i fjol var de 413 stycken.

– Den allmänna befolkningsstrukturen är sådan att antalet äldre personer ökar. Det kanske är en trend att finska familjer har få barn. Dessutom blir singelhushåll allt vanligare, säger Soinio.

På frågan vad Lojo kan göra för att behålla sina invånare säger han att man får lov att göra sitt bästa, planera tomter för villor och höghus samt se till att servicen i staden är så bra som möjligt.