Kyrkostyrelsen nobbade Ingåansökan

Ombyggnad. Ingå kyrka ska få ett brudrum. Bild: VN-arkiv/Emilia Nyberg

Ingå församling fick inga pengar av kyrkostyrelsen för sin ombyggnad i kyrkan. Församlingen ska bygga ett så kallat brudrum, i praktiken en toalett, inne i kyrkan.

De totala kostnaderna för projektet är 426 000 euro, och församlingen hade ansökt om största möjliga belopp av kyrkostyrelsen, utan att själv specificera en summa. I budgeten för 2017 hade församlingen räknat med 13 000 euro i understöd.

Det uteblivna understödet påverkar sannolikt inte projektet, säger församlingens ekonomichef Seija Korhonen.