Kyrkoskattesatsen förblir 1,6 procent

Gemensamma kyrkofullmäktige i Raseborgs kyrkliga samfällighet har fastställt inkomstskattesatsen för år 2018 till 1,6 procent.

Den så kallade kyrkoskatten förblir på samma nivå som den varit sedan 2014. Då höjdes den från 1,45 procent till 1,6 procent – och det är alltså på den nivån som inkomstskattesatsen för år 2018 också stannar.

Det beslöt gemensamma kyrkofullmäktige i Raseborgs kyrkliga samfällighet på sitt möte i slutet av september.

Samfällighetens kostnader för år 2018 uppskattas till 6,85 miljoner euro, medan man räknat med intäkter på 1,68 miljoner euro. Mellanskillnaden – 5,17 miljoner euro – borde kyrkoskatten inbringa, framgår det ur kyrkofullmäktiges mötesprotokoll.