Kyrkomötet och Borgå stiftsfullmäktige har fått nya representanter

Borgå stifts representanter i kyrkomötet klarnar officiellt nästa måndag. Bild: Mikael Piippo/SPT

De preliminära resultaten för kyrkomötesomröstningen och röstningen i stiftsfullmäktige i Borgå stift har klarnat.

Enligt resultatet ser Patrik Hagman från Åbo och Göran Stenlund ut att fortsätta som lekmannaombud i kyrkomötet. Som nytt ombud i kyrkomötet valdes Ulla-Maj Wideroos från Närpes.

De invalda prästombuden är Mia Anderssén-Löf från Jakobstad och Rolf Steffansson från Helsingfors.

Det fjärde lekmannaombudet, som väljs på Åland, klarnar den 17 februari. Uppställda är Bror Gammals och Peter Lindbäck.

Kyrkomötets kommande fyraårsperiod startar den första maj.

En tredjedel nya i stiftsfullmäktige

Till stiftsfullmäktige i Borgå stift väljs 14 lekmannarepresentanter och sju präster. Av de invalda är en tredjedel nya medlemmar. Stiftsfullmäktige sitter i en fyrårsperiod och tillträder den första maj.

Av de sju prästerna som valdes in är endast två, Monika Heikel-Nyberg och Siv Jern, tidigare fullmäktigemedlemmar.

Av lekmannamedlemmarna är fem omvalda: Susanne Björkman, Gunnel M Helander, Anita Ismark, Hans Snellman och Christian Beijar.

Den åländska lekmannamedlemmen Christian Beijar valdes genom sämjoval. Sämjoval inträffar när det finns lika många, eller färre, uppställda som förtroendeposter.

Alla valresultat är preliminära. Stiftets valnämnd fastställer valresultatet på måndag.

Kyrkomötet är det högsta beslutandeorganet inom kyrkan. Det behandlar frågor kring kyrkans lära och arbete, kyrkans lagstiftning, administration och ekonomi.

Stiftsfullmäktige stöder att kyrkans uppgift förverkligas i stiftet och församlingarna. De har bland annat rätt att göra framställningar till kyrkomötet. Sammanlagt finns det nio stift inom kyrkan.

Svenskspråkiga Borgå stift samlar de svenska församlingarna utifrån språk medan församlingarna i övriga stift är indelade utifrån geografisk placering.

Källa: Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Invalda prästombud:

Mia Anderssén-Löf, kyrkoherde, Jakobstad, listan Tillsammans

Rolf Steffansson, verksamhetsledare, Helsingfors, listan Tillsammans

Invalda lekmannaombud:

Patrik Hagman, docent, teolog, Åbo, listan En kyrka för alla

Ulla-Maj Wideroos, pensionerad riksdagsledamot, Närpes, listan En kyrka för alla

Göran Stenlund, pensionerad verksamhetsledare, Vasa, listan För Kristi kyrka

Därtill väljs ett ombud från Åland.

Invalda prästmedlemmar:

Katarina Gäddnäs, Mariehamn, listan Tillsammans

Monika Heikel-Nyberg, Grankulla, listan Tillsammans

Siv Jern, Vasa, listan Tillsammans

Tomas Klemets, Vörå, listan Jesus i centrum

Robert Lemberg, Borgå, listan Tillsammans

Daniel Norrback, Kristinestad, listan Jesus i centrum

Yvonne Terlinden, Karis-Pojo, listan Tillsammans

Invalda lekmannamedlemmar:

Christian Beijar, Mariehamns församling, listan Åland för stiftsfullmäktige

Susanne Björkman, Åbo svenska församling, listan En kyrka för alla

Åsa Eklund, Pedersöre, listan För Kristi kyrka

Thomas Fagerholm, Larsmo, listan För Kristi kyrka

Gunnel M Helander, Hangö svenska, listan En kyrka för alla

Marcus Henricson, Borgå svenska, listan För Kristi kyrka

Anita Ismark, Korsnäs, listan En kyrka för alla

Frank Lindholm, Karis-Pojo, listan En kyrka för alla

Ann Lönnberg, Kyrkslätt svenska, listan En kyrka för alla

Krister Mård, Pedersöre, listan För Kristi kyrka

Rita Nordström-Lytz, Närpes, listan En kyrka för alla

Thomas Rosenberg, Agricola svenska, listan En kyrka för alla

Hans Snellman, Karleby svenska, listan För Kristi kyrka

Ole Victorzon, Vasa svenska församling, listan En kyrka för alla