Kyrkfjärdens skola ska bli så grön som möjligt – trä som byggmaterial ska gynnas

Skiss. Så här kunde den nya skolan se ut i förhållande till den nuvarande skolan. Byggnaden i mitten är en ny gymnastiksal, som alltså inte byggs i detta skede. Bild: Arkitektbyrå Q4

Ett nybygge för Kyrkfjärdens skola skulle enligt de nuvarande planerna kosta mellan åtta och åtta och en halv miljon euro. Projektet ska genomföras med så små koldioxidavtryck som möjligt.

En projektplan för Kyrkfjärdens skola har färdigställts och ska behandlas i tekniska nämnden på tisdag. Projektplanen fastställer ramarna för nybygget, bland annat placeringen och dimensioneringen av skolan. I projektplanen utgår man fortfarande från att ingen ny gymnastiksal byggs. Möjligheten att bygga en sådan i ett senare skede ska ändå finnas som option.

– I projektplanen kommer man överens om vad man vill ha, det är ännu inte ett beslut om hur vi bygger, säger Ingå tekniska chef Peter Bergman.

Den nya skolan ska enligt projektplanen placeras söder om den nuvarande skolan. Den placeringen förordas även av bildningssektorn. Bildnings- och välfärdsnämnden ska behandla projektet vid sitt möte på onsdag.

En täckt och glasad korridor ska byggas mellan den nuvarande skolan och nybygget. När en ny gymnastiksal eventuellt byggs ska den placeras mellan de två byggnaderna.

Skolan planeras nu för 180-200 elever och en våningsareal på 2 700 kvadratmeter. Tekniska nämnden och bildningsnämnden bröt tidigare arm om elevdimensioneringen, då tekniska nämnden ansåg att skolan ska planeras för färre elever. Enligt bildningschefen ska skolan ändå planeras för flera årtionden framåt.

Utöver skolverksamheten ska den nya skolan ha plats för förskolan, morgon- och eftermiddagsverksamhet, skolbibliotek och mötesrum. Dessutom planeras även kommunens centralkök i nybygget.

Gröna pengar

Enligt beredningstexten i tekniska nämnden ska den nya skolbyggnaden uppfylla kriterierna för så kallad grön finansiering.

– Alla banker och också Kuntarahoitus har sådana finansieringsmodeller. Det innebär att man måste uppfylla vissa gröna värden för att få finansieringen, säger Bergman.

Till kriterierna hör sådant som användning av solenergi, värmeeffektivitet och byggmaterial.

– Trä är kolneutralt och minskar koldioxidavtrycket.

Enligt beräkningar som gjorts för projektplanen kostar det 110 000 euro mer att belägga fasaden med trä. Ytterväggar i bärande massivträ skulle öka kostnaderna med 290 000 euro.

Nuvarande skolan rivs och återanvänds

Enligt den preliminära tidtabellen ska beslut om nybygget fattas i juni och projektet ska konkurrensutsättas i augusti. Byggstarten beräknas ske i augusti 2020 och den nya skolan kunde då tas bruk i januari 2022.

Utöver nybygget ska delar av den nuvarande skolan och stenhuset på skolgården rivas. I den nuvarande skolan är det den gamla stenbyggnadsdelen, som nu inhyser matsalen, som ska rivas. Rivningskostnaderna beräknas till 300 000 euro.

De övriga delarna av den nuvarande skolan ska inte rivas utan användas för andra ändamål. Bland annat medborgarinstitutet, musikinstitutet, bildkonstskolan och ungdomssektorn kan tänkas ha användning för lokaler i skolhuset. Åtminstone bildkonstskolan och musikinstitutet behöver ersättande lokaler eftersom de nu ordnar kurser i det gamla stenhuset, som ska rivas.

På onsdag, den 24 april, ordnar Hem och skola vid Kyrkfjärdens skola en informationskväll om skolplanerna. Kommunstyrelsens ordförande Henrik Wickström, kommundirektör Robert Nyman och bildningschef Merja Olkinuora svarar berättar om projektplanerna och svarar på frågor. Kvällen börjar klockan 18.

Mer läsning