Kyrkfjärdens skola får ny gård

Planerna för ombyggnaden av skolgården vid Kyrkfjärdens skola i Ingå går framåt. På tisdagens möte godkände samhällstekniska nämnden skissen för projektet och beslöt samtidigt att konkurrensutsätta entreprenaden.

Skolgården ska få nya planteringar, träd och bänkar samt snyggas upp med plank, stenläggning och ny asfalt.

På asfalten målas hopprutor och färglada skyddande staket kring träden och roliga bänkar piffar upp helheten. Nya grönområden anläggs i halvcirklar kring byggnaderna och gården får bland annat nya cykelställningar.

Mer läsning