Kyrkfjärdens skola får ett nytt skolhus – fullmäktige röstade ner De grönas motförslag

Omdiskuterat. Nybygge eller renovering av Kyrkfjärdens skola har stötts och blötts i kommunen i tio år. Nu har beslutet fattats. Bild: VN-arkiv/Johanna Lemström

Det blir en ny skola i Ingå - och en ny gymnastiksal. Bara De gröna var av avvikande åsikt och ville ha en mindre skola.

Vid en omröstning fick De grönas motförslag gehör bara av de egna ledamöterna.De gröna ville ändra elevdimensioneringen från 180 till 150 elever och slopa byggandet av en ny gymnastiksal. Kommunstyrel...