Kyrkfjärden ska undersökas

Ingå hamn. Kyrkfjärden är ett av kommunens viktigaste visitkort anser politikerna som lämnade in motionen om att rädda Kyrkfjärden. Bild: Arkiv/Johanna Lemström

Forskare ska undersöka i hurudant skick Kyrkfjärden är. Tidigare i vår lämnade flera politiker in en motion om att rädda fjärden.

I april lämnade nio politiker med De gröna i spetsen in en motion om att rädda Kyrkfjärden. Nu ska fjärden undersökas för att ta reda på om den behöver räddas och hur man i så fall ska gå tillväga. Det bestämde byggnads- och miljönämnden på tisdagens möte.

– Vi var överens om att vi ska undersöka fjärden då det finns möjlighet, säger Jorma Laiho som är ordförande.

Kommunen kommer att be Västra Nylands vatten och miljö att göra undersökningen.

– Vi är intresserade att reda ut så mycket som möjligt för att se hur vi går vidare med eventuella projekt, säger miljöchef Patrik Skult.

Bottendjursprover i höst

Eeva Ranta som är vattendragsforskare på Västra Nylands vatten och miljö har gett förslag på vad man kan göra för att undersöka fjärden.

– I år är det möjligt att göra en bottendjursundersökning och ta vattenprov eftersom det kan göras på hösten.

Under hösten eller vintern är det också möjligt att mäta bottendjupet. En kartläggning av vattenväxter finns också på önskelistan, men blir sannolikt inte av förrän nästa år eftersom sommaren är fullbokad.

– En fiskeutredning med provfiske finns också som förslag, men vi får se om det tas med i nästa budget, säger Skult.

Fler vattendrag undersöks

För att kunna få Kyrkfjärden i bättre skick måste tillflödena renas.

Byggnads- och miljönämnden godkände också ett förslag om att undersöka rinnande vattendrag och kartlägga deras kvalitet. Det har inte gjorts tidigare, utan det finns endast enstaka uppgifter från olika håll och olika år.

Det innebär att Ingå å, som ansluter till Kyrkfjärden, också undersöks.

– Det är från land man kan inverka på vattenkvaliteten. Det som kommer från havet är svårare att påverka eftersom det kommer från hela Finska viken, säger Skult.

På hösten kommer prover tas från 24 platser och nya prov tas nästa sommar för att komplettera. Med proverna vill man kunna beräkna näringsbelastningen från de olika vattendragen och deras avrinningsområden. Det gör att vattenskyddsåtgärder kan riktas dit där de behövs bäst.

Kartläggningen görs av Västra Nylands miljö och vatten i samarbete med miljöchefen.