Kyrkan viktig knutpunkt i byn

I arbetet med historiken har Henrik Ekberg besökt flera arkiv, intervjuat ett tiotal personer och använt sig av en stor mängd litteratur och tidningar. VN hör till de flitigt anlitade källorna. Bild: Niclas Erlin

Snappertuna församling som hann verka i ett sekel fick egen historik.

Historien om det kyrkliga livet i Snappertuna visar upp många intressanta inslag. Det konstaterar politices doktor Henrik Ekberg som tog sig an att skriva Snappertuna församlings 100-årshistorik, som utges på söndag.

Ekberg säger att det gångna seklet bjuder på flera fascinerande företeelser och berättelser.

Ur den lokala historien träder bland annat två färgstarka kvinnor fram. Maria Åkerblom som gjorde sig känd som väckelseledare är en av de personligheter som presenteras i boken.

– Man kan väl säga att hon var motsatsen till ett helgon.

Inga Berglund som hade en mångsidig karriär som kantor trots att hon var nästan helt blind är en annan av de personer som lyfts fram i historiken. I Västnyland hann Inga Berglund vikariera som kantor i praktiskt taget alla församlingar, innan hon fick ordinarie tjänst i Snappertuna.

Olöst gåta

Församlingen och kyrkan i Snappertuna har genom årens lopp fått flera donationer. En av dem som Ekberg valt att presentera närmare är den tavla som föreställer Kristi gisslande och som hänger till höger om altaret i kyrkan.

Den skänktes till kyrkan 1949 av affärsmannen Ernst Willberg, som uppgav att tavlan hade köpts i Italien. På tavlans baksida står att den är målad av Frans Floris.

Floris var en framstående flamländsk 1500-talskonstnär.

– Om det verkligen är en stor mästare som målat tavlan, eller om den ens är en kopia av en mästares verk, så är det ganska anmärkningsvärt.

– Det här är en gåta som jag inte lyckats knäcka. Någon annan får överta lösandet av den.

Kyrkan i central roll

Som organisatorisk enhet finns Snappertuna församling inte längre. Vid utgången av 2014 uppgick den i nybildade Ekenäsnejdens svenska församling, nästan jämnt ett sekel efter att församlingen kom till som självständigt pastorat i mars 1915.

Ekberg säger att församlingen säkert skulle ha haft en viktig funktion också i framtiden, men samtidigt konstaterar han att fusioner av olika slag är tidens melodi.

Kyrkan med sina funktioner står kvar, och det handlar om en verkligt värdefull byggnad, fastslår Ekberg.

– Den är en klenod.

Helgedomen i trä restes 1689 på samma plats där det något årtionde tidigare hade uppförts ett kapell av timmer.

Kyrkan spelar naturligt en central roll i sammanhanget och den har också gett namn åt den aktuella historiken, "Templet på höjden".

Många herdar

Snappertuna församling hann ha sju ordinarie kyrkoherdar, nämligen Väinö Wilhelm von Essen, Holger Danielsson, Runar Gottberg, Runar Still,Staffan Söderlund, Pentti Raunio och Markus Weckström, här nämnda i kronologisk ordning. De tillförordnade kyrkoherdarna var fler än så.

Bland de övriga personerna i församlingens historia nämner Ekberg gärna jordägaren K.A. Bussman, som jobbade för Snappertuna på många olika sätt. I mer än ett halvsekel hann han också verka som bland annat klockare och kyrkvärd inom församlingen.

– Han var en verklig klockarfar.

Utges på söndag

Historiken ges offentlighet på söndag (29.5) under en öppen tillställning som hålls på Prästgården i Snappertuna. Evenemanget börjar ungefär klockan 13. Det hålls efter högmässan i kyrkan som inleds klockan 12.

Historiken har tryckts i 320 exemplar och säljs på flera ställen.

Under senare delen av 1600-talet uppfördes ett kapell av timmer i Snappertuna. Det ersattes 1689 av en korskyrka i trä, samma byggnad som står kvar än i dag.

1809 upphöjdes Snappertuna till kapellförsamling under pastoratet i Karis.

1915 fattades beslut att församlingen i Snappertuna blir självständig. Sin första ordinarie kyrkoherde fick församlingen 1928.

Vid utgången av år 2014 uppgick församlingen i nybildade Ekenäsnejdens svenska församling. Den självständiga församlingen hann verka i ett sekel. Kyrkan är snart 330 år gammal.

Mer läsning