Kyrkan öppen för anhöriga och oroliga

Bild: VN-arkiv/peter johansson

Med anledning av olyckan i Skogby i morse där fyra personer miste livet är Ekenäs kyrka öppen i dag och i morgon.

Ekenäs kyrka är öppen i dag torsdag från klockan 12 till 20 och i morgon fredag från klockan 16 på grund av olyckan mellan ett militärfordon och en rälsbuss. Med anledning av olyckan hålls en ljusandakt i kyrkan klockan 18 på fredag kväll.

I kyrkan erbjuds möjlighet att stilla sig och tända ljus och församlingens personal finns dessutom tillgänglig för samtalsstöd. Prästernas och diakonipersonalens kontaktuppgifter finns på församlingens webbplats.

Öppnade snabbt

Kyrkoherde Anders Lindström leder krisarbetet vid Ekenäsnejdens svenska församling och han säger att man gärna ville öppna kyrkan så snabbt som möjligt för att finnas till för anhöriga och oroliga civila.

– Det har varit lugnt och stilla, ingen har ännu tittat in.

Det sa kyrkoherden strax efter klockan 13. Men strax därpå kom de första personerna till kyrkan.

– Det är sannolikt att behovet av att komma till kyrkan kommer senare, i kväll och i morgon, säger Anders Lindström.

Han berättar att det i försvarsmaktens krisplan ingår att kontakta kyrkan, men från församlingen valde man att reagera innan försvarsmakten hunnit göra det.

Också i Hangö har församlingen öppnat sina dörrar. På plats finns präst, diakon och en psykiatrisk sjukskötare.

Kan behöva hjälp själva

Krisarbete i tragiska situationer som denna prövar också kyrkans anställda, konstaterar Anders Lindström. Det blir en balansgång, man ska hållas professionell och saklig utan att det verkar kyligt.

– Att öppna kyrkan på det här sättet var aktuellt också i somras i samband med mordet i Ekenäs. Vår roll är att vara närvarande och engagerade, vi har det i oss på ett rent kognitivt plan hur vi ska handla, säger han.

Också kyrkans personal kan behöva samtala med någon efter att ha mött personer i sorg.

– Man kan bli som en trasa, helt uttömd på känslor. Min roll är att styra upp detta, leda krisarbetet och lyssna på mina anställda. Vi har en klar bakomliggande struktur för hur vi sköter det.

För den som behöver samtala eller chatta anonymt finns kyrkans samtalstjänst.

Staden i beredskap

Även Raseborgs stad erbjuder krishjälp, främst i samarbete med andra aktörer. Staden sorgflaggar också på centrala platser fram till klockan 18 i kväll.

Stadens social- och hälsovårdsdirektör Jeanette Pajunen berättar att man från stadens sida meddelat både försvarsmakten och den specialiserade sjukvården att man har beredskap att ställa upp i krisarbetet.

Själv har hon bland annat varit i kontakt med vårdpersonal på Hangö hälsocentral.

– Personer ombord på tåget som var på väg till sina jobb i Hangö men klarade sig oskadda blev nämligen upplockade av en buss som körde dem till Hangö. Vi ville kolla att vårdpersonalen var medveten om att det kom personer till Hangö som kanske sett sådant de inte borde ha sett.

Beredskapen på Hangö hälsocentral har förhöjts, fick Jeanette Pajunen veta.

Specialsjukvårdens öppna linjer

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt har öppnat telefonlinjer till Raseborgs och Tölö sjukhus, till vilka anhöriga kan ringa för att fråga närmare uppgifter om anhöriga som berörts av olyckan. På Raseborgs sjukhus är det nummer 019-224 2929 som gäller. På Tölö sjukhus får anhöriga hjälp på nummer 050-427 1817.

Leena Rehnberg-Laiho, överläkare för Västra Nylands psykiatriska linje, har koordinerat den psykiatriska vården med anledning av olyckan och berättar att det akutpsykiatriska vårdteamet Bro-enheten aktivt deltagit i krisarbetet hela dagen.

– Vi har mobiliserat hela Bro-enheten och personalen har varit med både på olycksplatsen, på jourpolikliniken vid Raseborgs sjukhus och på garnisonsområdet i Dragsvik.

Leena Rehnberg-Laiho råder anhöriga och oroliga Hangöbor att under tjänstetid till klockan 16 ringa hälsocentralens nummer 019-2203 555. Ett annat krisnummer för Hangöborna är 040-135 9499, också den linjen öppen till klockan 16.

– På kvällen, fram till klockan 22, kan Hangöbor ringa nummer 040-684 1551 och där svarar en psykiatrisk sjukskötare. I Raseborg svarar psykolog Helena Schöldström på nummer 0400–377 432 fram till klockan 22 i kväll.

Mer läsning