Kvinnor och män behövs i politiken

Årets kommunalval blev framskjutet och listorna kan kompletteras ännu i en dryg månad. Bild: Lina Enlund

Alla har ett ansvar för sakligt och korrekt språkbruk i politiken. Kvinnor ska inte förminskas eller nedvärderas.

I somras godkändes regeringens jämställdhetsprogram. Med det vill regeringen stärka jämställdheten. Målet är ambitiöst: Finland ska bli ett ledande land då det gäller jämställdhet. I programmet säger...