Kvinnor inom vården i installation

Vårdrum. I installationen ingår en sjukhussäng och åtta målningar.Bild: Peter Sjöstrand

Det är en något annorlunda utställning som öppnats i Kyrkslätts kommunhus: Ett sjukhusrum med porträtt.