Kvinnor inom vården i installation

Det är en något annorlunda utställning som öppnats i Kyrkslätts kommunhus: Ett sjukhusrum med porträtt.

Utställning: Kohtaamisen muotokuvia. Konstnär: Soile Kortesalmi i samarbete med åtta kvinnor inom vården. Plats: Kyrkslätts kommunhus. Tid: 27.2–15.3.

Bildkonstnären Soile Kortesalmi kallar sin utställning Kohtaamisen muotokuvia, på svenska kunde den eventuellt heta Porträtt av möten.

Ett möte äger rum också mellan betraktaren och åtta kvinnor som jobbar inom vården på Lehmuskartano. Och innan besökarna möter dem i form av porträtt har de mött Soile Kortesalmi, till en början inom ramen för en konstverkstad och sedan under enskilda träffar.

Deras porträtt är upphängda i en installation som placerats mitt i entrén i Kyrkslätts kommunhus. Den består av en träram med vita väggar av gasbinda. I detta provisoriska rum möter betraktaren en sjukhussäng samt de åtta porträtten som känns väldigt starkt närvarande.

Förnimmelser

Besökaren uppmanas lägga sig ner och ta på sig hörlurarna som finns på sängen. När jag besökte utställningen var det tyst i lurarna, antagligen på grund av att batteriet var slut varför jag inte kan bedöma ljudvärldens inverkan på helheten.

Intrycket av ett sjukrum upplevde jag däremot så starkt att jag kände sjukhuslukt när jag steg in i rummet! Men jag inser att luktförnimmelsen kan ha triggats av blotta åsynen av sjukhussängen.

Samfundsprojekt

Projekthelheten med konstverkstad och enskilda träffar är ett uttryck för samfundskonst, det vill säga konst som professionella konstnärer gör till exempel på arbetsplatser. Idén är att involvera olika befolkningsgrupper i konstnärliga projekt och frigöra kreativ energi. I Kyrkslätt sker det inom ramen för Kipinän Yhteisötaide där Kortesalmi är en av konstnärerna. Projektet stöds av kulturministeriet och kommunen.

I det aktuella projektet vill Kortesalmi väcka tankar kring betydelsen av möten mellan människor.

Mer än yttre avbild

Även om målningarna är resultat ett flertal träffar med de avporträtterade kvinnorna och diskussioner kring känslor och tankar som väckts under processens gång, har själva porträtten gjorts av Soile Kortesalmi på målningar som kvinnorna gjort och valt ut.

Porträtten som sådana är uttrycksfulla och levande, de förmedlar något mera än den yttre avbilden, vilket kanske är ett resultat av processen.

Marit Lundström