Kvinnoöns strandlinje modifierades

Ny linje. Strandlinjen runt Fjärdskär har byggts om och skogsvägar och -stigar anlagts. Bild: Skärmavbild/Raseborgs stad

Då miljö- och byggnadsnämnden möttes i onsdags fanns två utlåtanden om Fjärdskär i Snappertuna skärgård på agendan, dels byggnadssidans utlåtande, dels miljövårdsmyndigheternas.

Miljöinspektör Maria Eriksson säger att byggnadssidans utlåtande återtogs, medan miljösidans utlåtande godkändes i något ändrad form. Nämnden strök en mening om att en liten ökning av byggrätten från nuvarande 340 kvadratmeter skulle kunna tillåtas.

Utlåtandena gäller förslaget till stranddetaljplan för Fjärdskär, även kallad Super She Island. Stranddetaljplanens syfte är att möjliggöra den planerade verksamheten på ön som skulle betjäna turism riktad till kvinnor.

En hel del gjort

Ur byggnadsmyndigheternas utkast till utlåtande framgår att märkbara ingrepp redan gjorts på holmen. Nybyggda och kommande skogsvägar och -stigar nämns, liksom en nybyggd strandlinje och båtbrygga. De här ingreppen stämmer inte överens med planförslaget som nämnden skulle ta ställning till.

Dock förutsätter den gällande generalplanen inte något tillstånd för dessa åtgärder, konstaterar stadsplaneringsarkitekt Simon Store.

Ejdern och gråvatten nämns

Miljövårdsmyndigheterna konstaterar i sitt utlåtande att ön är en känslig liten och karg ö i yttre skärgården som inte lämpar sig för turism och inkvartering i stor skala.

Om man skulle bygga i enlighet med planförslaget skulle det sannolikt ha konsekvenser för öns fågelliv.

– Den hotade ejdern kan påverkas negativt, framgår det i miljösidans utlåtande.

Man har också vissa betänkligheter kring hur markägaren planerat sköta hanteringen gråvatten. Att markägaren frångått tanken på vattenklosetter applåderas. Däremot är miljövårdsmyndigheterna skeptiska till hur man planerat avleda gråvattnet.

Mer läsning