Kvinnliga godbitar i skogen

– Det är inga roligt sen mera när man är ute i skogen!Jag minns ordagrant det här uttalandet i plenisalen under Svensk Ungdoms kongress i Borgå 1992. Det fälldes av en av de manliga delegaterna, som e...