Kvällsbussarna fortsätter - men de blir färre

Bild: VN-arkiv

Det blev inga fler bussturer till och från Ingå under veckoslut i det här skedet. Tekniska nämnden ville ha en tydligare utredning innan beslut.

En motion om åtgärder för veckoslutstrafiken behandlades i tekniska nämnden i Ingå i tisdags. Nämnden beslutade att remittera ärendet på grund av otydligheter i beredningen.

– Beslutsförslaget var egentligen inte ett svar på en motion, utan ett förslag på vad kommunen ska göra. Vi ville att man tydligare ska skriva ut vad de olika alternativen kostar, säger Kaj Karlstedt (SFP), nämndens vice ordförande.

Dessutom tyckte nämnden att det är bra om den nygrundade kollektivtrafikgruppen i Ingå hinner träffas och ge sin syn på läget.

Däremot godkände nämnden förslaget att fortsätta med kvällsturerna till och från Kyrkslätt, men i minskad form. Sedan juni har Ingå köpt tre turer under kvällstid: klockan 21 och 23 från Kyrkslätt till Ingå, och klockan 21.45 från Ingå till Kyrkslätt. Turerna kostar kring 3 900 euro per månad. Användningen av turerna har varit låg, i september använde 36 passagerare kvällstrafiken, i oktober 34. Nämnden beslutade att avsluta den senare avgången från Kyrkslätt och om möjligt ersätta den med U-trafik.

Kostnaderna för en förlängning av försöket med kvällstrafiken beräknas kosta 15 000 euro.

Under våren ska en helhetsplan för kollektivtrafiken i Ingå utarbetas. En stor stötesten i arbetet är att biljettsystemen inte är enhetliga, utan passagerare måste ha flera olika slags biljetter för olika bussturer.

Förra veckan har kommunen också installerat cykeltak vid två centrala busshållplatser för att främja användningen av kollektivtrafik: i centrum av Ingå och i Dal. Vid cykelställena kan cyklarna låsas och hållas snöfria och torra under tak.

Mer läsning