Kusten behöver egen järnväg

De finska järnvägarnas planerare har konstant i 100 år drivit en politik där svenska orter isolerats.

Förra kommunarkitekten i Kyrkslätt Leif Sundström framförde som viktigaste mål för den svenska miljöföreningen att driva igenom en kustbana som förbinder de svenska orterna i Finland.

Nu har det finskdominerande Nylands regionförbund framlagt en plan där förbindelsen Helsingfors–Tammerfors skall förstärkas medan riktningen mot Åbo inte skall stödas.

De finska järnvägarnas planerare har konstant i 100 år drivit en politik där svenska orter isolerats. Det här har dessutom intensifierats genom att dra in stationer och hållplatser med svensk befolkning. Nu har jag studerat ett utkast för en kustbana som kommer att förbinda de svenska orterna i Finland. Den skulle gå från Fredrikshamn via Lovisa till Borgå förbi Helsingfors till Köklax, Kyrkslätt och Ekenäs.

Från Ekenäs är den i detalj planerad att gå via Tenala till Kimito och därifrån till Pargas och förbi Åbo. Från Åbo kommer banan att gå upp längs kusten och förbinder de svenska städerna med varandra. Banan skulle sluta i Karleby efter Jakobstad. Små ändringar kan behövas där svensk bebyggelse annars blir utanför tågförbindelserna. Det kanske gäller orter inåt land i trakten av Karleby.

Att svenska orter isoleras är nog en form av rasism. Banan bör byggas med det snaraste. Den är 100 år försenad.

Planerarna av järnvägarna i Finland har riktat in sig på stora dyra enheter som kräver många passagerare. I över 100 år har järnvägarna kunnat betjäna små orter och varit lönsamma. Att det är möjligt i dag visas av ett tåg i Japan som stannar fast det står endast en person på perrongen. I England privatiserades järnvägar varvid de förföll och bolagen tog ut all vinst. Undersökningar har visat att enda sättet att minska trafikstockningar är att bjuda tågförbindelser med korta avstånd mellan stationerna.

Mårten Bondestam stadsplanerare med över 50 utförda stadsplaner, tidigare stadsarkitekt i Jakobstad vars tågförbindelse indrogs och nu bosatt i Bobäck vars hållplats också indrogs, Kyrkslätt