Kustbanans adress fick över 3000 underskrifter

Ann-Mari Berlin är nöjd med intresset för att skriva under adressen. Bild: Jesper Sundström

På tisdagsmorgonen överräckte medborgargruppen För kustbanan sin adress till regeringen. Till slut var det 3554 personer som skrev under adressen.

Under den senaste tiden har För kustbanan jobbat aktivt för att uppmärksamma att kustbanan behöver finansiering. På tisdagen ordnades ett evenemang på centrumbiblioteket Ode i Helsingfors och där överräckte gruppen sin adress till regeringen.

Det var Thomas Blomqvist (SFP), ministern för nordiskt samarbete och jämställdhet som tog emot adressen.

– Det är viktigt att ha fungerande trafikförbindelser i hela Finland. Jag tackar er för ert engagemang och för era insatser. Jag kommer att framföra hälsningen och adressen till kommunikationsminister Sanna Marin, säger han.

Blomqvist uppmärksammade även att den västnyländska prägeln var stor på evenemanget.

– Det är roligt att se många västnyländska förtroendevalda och dignitärer på plats här i dag.

Även riksdagsledamot Johan Kvarnström (SDP) deltog. Kvarnström har ofta lyft fram kustbanans betydelse.

– Det här är en fråga som förenar de västnyländska aktörerna över partigränserna. Under de senaste veckorna har jag följt med debatten om kustbanan och jag hoppas att ni inte låter er nedslås trots att det finns en del negativa åsikter. Det är viktigt med engagemang på gräsrotsnivå och jag vill tacka er för det.

Nöjda arrangörer

Ann-Mari Berlin hör till dem som representerar För kustbanan och hon är nöjd med evenemanget.

– Det var ett lyckat evenemang och dessutom hade vi en livlig debatt på slutet. Det var flera intressanta talare som dök upp och vår konferencier, Kaj Kunnas, gjorde ett bra jobb.

Den senaste tiden har hon och flera andra arbetat hårt med anledning av adressen. Nu är den överlämnad till regeringen och Berlin säger att det till slut var 3554 personer som skrev under adressen.

– Det är en bra siffra. Ungefär 2000 personer åker dagligen med tågen på kustbanan och med tanke på det är vi nöjda. Dessutom växer vår grupp hela tiden, men det är ändå svårt att säga vad vi hade för förväntningar på adressen när arbetet började. Men som sagt, vi är nöjda med resultatet.

Mer läsning