Kustbanan står sig i jämförelse med ny sträckning

Kustbanan drar det längre strået i den tågutredning som västnyländska kommuner låtit göra.

Enligt utredningen som gjorts med hjälp av konsultföretaget Strafica skulle investeringskostnaderna i en ny tågbana mellan Åbo och Helsingfors vara oerhört stora sett till användning och uppnådda besparingar i resetid. Också andra faktorer talar för en utveckling av kustbanan framför satsningen på det så kallade entimmeståget, med sträckningen Esbo–Lojo–Salo.

Inget nytt

Anders Walls (SFP) som är ordförande för stadsstyrelsen i Raseborg tycker att utredningen som kommunerna låtit göra är tydlig och går rakt på sak. Några direkta överraskningar bjuds det inte på.

– Den bekräftar det som tidigare har utretts då det gäller kostnadseffektiviteten. Nyttan av en ny bana skulle vara minimal, säger Walls.

Kan utredningen klassas som objektiv?

– Den är ju inte gjord av staden. Då kan man kanske snarare kalla den tidigare ESA-utredningen ett beställningsarbete. Den här utredningen är i linje med vad Trafikverket åtminstone tidigare kommit fram till.

Den senaste tiden har det lokala fokuset av given anledning främst kommit att ligga på tågtrafik och -turer. Anders Walls ser det som viktigt att också lobbandet för själva banan hålls i gång.

– Jobbet för kustbanan måste göras parallellt. Annars får det andra banalternativet tuffa på okritiserat och det är en ganska farlig utveckling.

Konkurrenskraftigt redan nu

Till skillnad från den tidigare gjorda ESA-studien baserar sig den färska utredningen på aktuella tidtabeller där den snabbaste resetiden mellan Åbo och Helsingfors förkortats med 20 minuter till 1 timme och 38 minuter. Redan det ses som en konkurrenskraftig resetid om man jämför med andra fortskaffningsmedel eller till exempel tågförbindelsen Helsingfors-Tammerfors som trafikmässigt anses av väsentligt större betydelse.

Genom investeringar på 60 till 120 miljoner euro i bygget av mötande spår kunde resetiden längs kustbanan dessutom kapas med ytterligare fem minuter.

Byggandet av Esbo stadsbana, med en prislapp på 225 miljoner euro, ses som en nödvändighet oberoende av hur det blir med den fortsatta sträckningen mot Åbohållet. Esbosatsningen frigör kapacitet på kustbanan, snabbar upp närtågstrafiken mot Kyrkslätt samt minskar trafikens känslighet för störningar.

Räknar man bort satsningen på Esbo stadsbana kvarstår en investeringskostnad på 1 700 miljoner euro för byggandet av sträckningen mot Åbohållet. Det är enligt utredningen en stor summa pengar sett till fördelarna som uppnås.

Något som enligt utredningen i stället talar för en satsning på kustbanan är att den kan utvecklas flexibelt, i etapper, och med stöd av nuvarande infra- och samhällsstruktur. Investeringarna blir måttliga och kostnadseffektiva.

De inkopplade kommunerna ska alla ge sitt utlåtande över utredningen, som ännu eventuellt kompletteras, innan den går vidare för distribution till tjänstemän och ministerier.

Mer läsning