Kustbanan degraderas i utredning

HOTADE? Om Trafikverkets utredning har något med verkligheten att göra kan fjärrtågen för persontrafik i värsta fall försvinna från Kustbanan i framtiden. Bild: Lina Enlund

Trafikverket ser fler fördelar med en ny järnväg mellan Helsingfors och Åbo än med en förbättrad Kustbana. Politiker har ändå svårt att se ekonomisk realism i projektet.

Det är på begäran av Kommunikationsministeriet som Trafikverket har utrett framtidsvisionerna för persontrafiken i korridoren Helsingfors-Åbo och jämfört olika banalternativ för att förbättra förbindelserna.

De alternativ man har sett på är dels att göra små förbättringar på Kustbanan, dels en större investering där ett nytt banavsnitt skulle dras via Lojo.

Den nya banan skulle i bästa fall skapa en 45 minuter snabbare förbindelse mellan Åbo och Helsingfors. En utveckling av kustbanan skulle förkorta restiden med en halvtimme.

Åbo och Salo skulle dra nytta av en snabb tågförbindelse som skulle stödja regionens strävan efter tillväxt och samtidigt koppla Lojoregionen till huvudstadsregionens tågtrafik. Kustbanan skulle i stället frigöras för lokaltrafik.

– Det är tragikomiskt att man säger att Kustbanan frigörs för lokaltrafik när man samtidigt kör ner Y-tåget, kontrar riksdagsman Thomas Blomqvist (SFP).

Bussarna tar sin andel

Trafikverket sticker inte under stol med att passagerarmängderna på tågen mellan Åbo och Helsingfors har minskat lite på grund av motorvägen och ett bättre utbud av bussturer.

Man ska fortsätta utreda konsekvenserna av en snabb tågförbindelse. För den fortsatta planeringen kommer man att ansöka om EU-stöd. Finland har föreslagit att utvecklingen av en snabb tågförbindelse mellan Åbo och Helsingfors ska ingå i det europeiska investeringsprogrammet.

Blomqvist ser inte positivt på utredningen men vill heller inte dra för långt gående slutsatser.

– Det är en utredning och frågan ska utredas ytterligare. Men det är ingen hemlighet att Åbo och Egentliga Finland driver frågan hårt. För vänner av Kustbanan är det beklagligt att även Trafikverket talar om en ny sträckning som ett möjligt alternativ och till och med ett alternativ att föredra. Personligen är jag överraskad. Dessa signaler har man inte gett tidigare.

Om projektet förverkligas innebär det att Kustbanan klassas ner, även om det är på lång sikt.

– Men jag tror inte att vi har råd att förverkliga en ny snabb förbindelse. Jag tvivlar på att man någonsin skulle få ekonomi i projektet. Befolkningsunderlaget är för litet. Dessutom är reparationsskulden för vägar och järnvägar uppe i miljarder.

– Vi borde satsa på befintlig infrastruktur i stället för att bygga nytt. Skillnaden i tid mellan en grundförbättrad kustbana och en ny bana är mindre än 15 minuter, säger partikollegan Anders Adlercreutz från Kyrkslätt.

Riksdagsledamot Maarit Feldt-Ranta (SDP) är inne på samma linje.

– Planerna stupar på att det inte finns pengar. Det är vår räddning.

"Egen strategi"

Hon säger att det finns stora krafter som jobbar för den snabba tågförbindelsen.

– Vi har sett att kommunikationsministern främjar experiment med snabbtåg och att Egentliga Finlands förbund och Åbo stad med draghjälp från Helsingfors länge har jobbat för en snabbare tågförbindelse, det så kallade "tunnin juna" och det är antagligen i den riktningen vi går. Västnyland blir aldrig någon metropol. Därför måste vi ha en egen strategi för hur vi ska ordna trafiken och för hur vi ska vara en attraktiv region att bo i. Vi måste samarbeta med Lojo på den fronten även om vi har olika intressen när det gäller tågtrafiken. Engagemanget kring Y-tåget är exempel på den typ av aktiv intressebevakning vi borde hålla på med.

Thomas Blomqvist tror att elektrifieringen av Hangö-Hyvingebanan kan förverkligas även om ett nytt banavsnitt blir aktuellt.

– Elektrifieringen är främst kopplad till godstrafiken och Hangö hamn, säger han.

Mer läsning