Kustbanan är värd att satsa på

Bild: Lina Enlund

Det behövs fungerande kollektivtrafik till Västnyland. Nu finns hopp om att Trafikledsverket gör utredning om fler mötesplatser.

Förbättringar i tågtrafiken är en fråga som engagerat de västnyländska kommunerna i decennier. Kustbanan från Helsingfors till Åbo är jätteviktig för pendlare. Längs den har det skett flera försämring...