Kurk Golf fick fint märke

En av fyra premierade. Andra från vänster är Jyrki Grönlund från Kurk Golf. Bild: Privat

Finska golfförbundet har förärat Kyrkslättföreningen Kurk Golf med förbundets kvalitetsmärke. Föreningen premieras för ett fint juniorarbete.

– Det betyder att man i golfskolan och annan juniorverksamhet följer en träningskultur i enlighet med juniorgolfprogrammet, säger juniorsektionens ordförande Timo Jansson.

– Sådan träning garanterar kvaliteten såväl i grupp som på individnivå, varpå det är möjligt för alla som vill att lära sig och utveckla färdigheterna i den här grenen.

Roligt att träna

Kurk Golfs populära Konsta Kängurus golfskola börjar i maj igen i Evitskog. Då får 7-12-åriga intresserade lära sig grunderna i golf genom roliga övningar.

– Det bärande temat är att träna roligt, lekfullt och mångsidigt, säger golfskolans rektor Ulla Tähtelä.

Ingen tidigare erfarenhet krävs, inte heller egna klubbor eller medlemskap. Den som blir biten av golfflugan kan sedan smidigt gå med i Kurk golfs juniorgrupp.

Föreningens premierade juniorverksamhet har gett resultat de senaste två åren. På riksnivå har antalet unga golfare minskat med åtta procent. Men i Kurk Golf har det skett en markant ökning, från 77 till 113 unga golfspelare.