Kungsvägenprojekt löper ut i mars

En färsk karta och en ny webbplats är två konkreta resultat som föreningen Kungsvägen har nått under sitt första år.

I slutet av mars tar projektet "Kungsvägen blomstrar åter" slut. Under ett och ett halvt år har projektkoordinator Mia Aitokari jobbat med att utveckla Kungsvägen som turistled i Finland. Med stöd av projektet har föreningen Kungsvägen, som grundades för drygt ett år sedan, gett ut en ny turistkarta med information om sevärdheter och service längs vägen, och en tvåspråkig webbplats på kuninkaantie.info.

Därutöver har man inom projektet ordnat en föreläsningsserie om Kungsvägen. Föreläsningarna kompletterades av två utfärder, som ordnades av föreningen.

– Föreläsningarna och utfärderna var för alla intresserade, men speciellt guider hade stor nytta av dem, säger Mia Aitokari.

Totalt deltog 174 personer, ett fyrtiotal av dem guider, i föreläsningsserien.

700 år av kulturhistoria

Arbetet för Kungsvägen tar inte slut i och med att projekttiden går ut. Aitokari jobbar på en ansökan om fortsatt finansiering från Undervisnings- och kulturministeriet. I samarbete med ett rederi – Aitokari vill ännu inte säga vilket – vill man utveckla kulturturistmålen i området längs Kungsvägen. Finland har nämligen anslutit sig till Europarådets avtal om kulturleder med syfte att sprida information om kulturarv och främja hållbar turism.

– Om man ser på Finland så är det just längs Kungsvägen som Finlands kulturhistoria från 700 år finns. Vi har slott, medeltida kyrkor, gamla vägsträckor och mycket annat.

Som exempel på en ny möjlighet nämner hon de nya entreprenörerna vid Raseborgs slott.

– Det är jätteintressant, och en möjlighet att utveckla verksamheten där.

Som ett led i det arbetet samarbetar projektet med yrkesskolan i Jyväskylä, som är ansvarig för kulturledsverksamheten i hela Finland.

– De ska undersöka turistgruppers önskemål om tjänster längs Kungsvägen. Därför samarbetar vi med ett rederi, för att få med färdiga grupper.

Förening med underlag

Medlen för Kungsvägenprojekten söks genom föreningen Kungsvägen, en tvåspråkig förening som grundades i december 2016 då det stod klart att Nylands förbund avstod från upprätthållandet av varumärket Kungsvägen, och därmed också från underhållet av vägskyltarna.

– Föreningen lever och mår bra. Vi har 49 medlemmar, av vilka fyra är kommuner. Föreningens uppgift är att se till att samarbetet mellan alla aktörer kring Kungsvägen fungerar.

Också skyltningen längs vägen är en fråga för föreningen, men den är ett större bekymmer. Kungsvägen löper genom 22 kommuner, och att lägga upp och underhålla skyltar beräknas kosta 1,5 miljoner på tio år.

– Att låta tillverka och placera ut en skylt kostar 1 500 euro. Vi kan inte ha skyltning i den omfattningen. Men vi ska göra en ny plan för skyltningen som kommunerna får förbinda sig vid. Något slag av skyltning måste vi ha, men den kan också vara digital eller till och med fungera genom en mobilapp. Huvudsaken är att människor vet var de rör sig, säger Aitokari.