Kunderna är det bästa på banken

Trogen. Jeannette Andersson har jobbat på Aktia i över trettio år och hoppas få fortsätta till pensioneringen. Bild: Mira Strandberg

En mycket bred produktpalett och ekonomiska lösningar för varierande livssituationer – den som jobbar på bank i dag är försäljare och psykolog.

Året var 1985. Jeannette Anderssons sommarjobb höll på att ta slut då hon såg en annons där Helsingfors sparbank sökte kassapersonal. Där började hennes bana inom bankvärlden, en karriär som fortfarande pågår i dag.

– Det var en lång kassakurs med kring femton deltagare. Två av oss som gick den jobbar kvar på Aktia.

Manuellt arbete

Få branscher har upplevt så stora omvälvningar under de senaste trettio åren som bankvärlden. Banker har gått under, fusionerats och bytt namn och det har kommit mera produkter att välja mellan. Kontanter har nästan helt spelat ut sin roll, i dag är det kort och digitala lösningar av olika slag som gäller.

– Förr kom de med kundvagnar från affärer till banken efter växelmynt, för mynten vägde ju så mycket. Och när vi fick in spargrisar räknade vi mynten manuellt. Nu skickar vi allt vidare för räkning.

Andra produkter som hör till det förgångna är checker och de lappar som tidigare uppstod vid varje bankkortsköp, då kortet hyvlades i en kortapparat.

– De kom till banken och skulle bokas manuellt. Det blev mycket övertid för att vi inte skulle bli efter alltför mycket med bokningarna.

Kassatjänster i vågskålen

Jeannette Andersson jobbar numera i Aktia i Ingå, dit hon flyttats i samband med den senaste ronden samarbetsförhandlingar inom företaget. Kontorets inskränkta öppettider har förargat Ingåborna, eftersom man varit van vid ett bankkontor där kassatjänsterna varit tillgängliga varje dag.

Men användningen av kassatjänster har minskat radikalt från tiden då Andersson minns ringlande köer ända till ytterdörren på avlöningsdagar och pensionsutbetalningsdagar.

– Folk köade i timmar för att betala räkningar och lyfta kontanter. Det skulle ju ingen ha tid med i dag.

I stället använder folk nätbanken och mobilbanken i allt högre grad. Men här finns skillnader som delvis är geografiska. På små orter på landsbygden är kulturen en annan än i större städer och folk är inte lika vana vid att använda digitala tjänster.

– Vi får försöka lära dem att använda nätbanken och andra tjänster.

Kunderna formar jobbet

Trots att det förändrade kundbeteendet har gjort att banktjänstemannen träffar sina kunder mera sällan är det ändå kundkontakterna som enligt Andersson är det bästa med jobbet.

– Kunderna gör mitt jobb till det som det är. Jag tycker om att lyssna på deras behov och försöka hitta lösningar som hjälper dem. De kommer hit då det händer både bra och dåliga saker i deras liv och de litar på oss på banken. Ibland gråter vi, ibland skrattar vi. Varje dag är olika.

I och med att mycket av det manuella arbetet har fallit bort i banken har hela arbetsbilden förändrats. Numera är banktjänstemannen främst en försäljare, med uppgift att hitta rätt produkt åt rätt person och sälja den.

– Det effektivitetstänk som finns överallt nu betyder också att jag har press på mig att prestera. Jag måste ha kalendern full med kundträffar och resultatet av mitt jobb följs kontinuerligt upp.

För att få in sina kundträffar kan bankpersonalen numera flexa med sin arbetstid och ta emot kunder tidigt på morgonen eller senare på kvällen, något som inte skedde tidigare.

Mycket att kunna

En annan del av jobbet som Jeannette Andersson gillar är att ingen dag är den andra lik. Morgonen börjar visserligen oftast med att kolla kalender, e-post och ringa till kunder, men därefter beror resten på kunderna. Och fältet som hon ska behärska är brett.

– Tidigare behövde vi inte kunna allting, utan det fanns skiljda personer som skötte kassatjänster, lån, placeringar och försäkringar. Nu ska alla kunna allt.

Till sin hjälp har personalen en intern help desk dit man kan ringa då den egna kunskapen inte räcker till. För det är hela tiden mycket som sker, och mycket information att ta in.

– Det finns inte tid för utbildning heller på samma sätt. Då jag började var kassakursen två veckor lång, nu har vi utbildning via Skype.

Inte slutsanerat i branschen

Hon tror inte heller att bankerna sett det sista av saneringar.

– De som nu är unga kommer inte till banken längre. Jag tror inte att banken i framtiden kommer att finnas på dyra hyresplatser i marknivå, vi kan finnas var som helst.

– Det händer och sker hela tiden. Också banken är ett företag som måste gå på plus, allt handlar om pengar. Och allt kostar.

I VN-serien På jobbet bekantar vi oss med olika yrkesgrupper och hur deras arbete och vardag ser ut.

Namn: Jeannette Andersson.

Jobbar med: Banktjänsteman.

Utbildning: Ekonomisk utbildning på högskolenivå.

Plus med jobbet: Människokontakterna, produkter man tror på, flexibla arbetstider

Negativt med jobbet: Prestationskrav, att det hela tiden händer så mycket nytt att det kan vara svårt att ta in all information.

Finns jobbet kvar om 20 år? Nej, inte i den form det är nu. Det är inte framtidens jobb.

Mer läsning