Kulturskandal i Gamla Stan

Bild: VN-arkiv

Den planerade utbyggnaden på vattenområdet vid Barckens udde i Ekenäs kan endast klassas som ett skandalöst intrång i en historisk miljö och som sådan betecknas som en kulturskandal.

En allmän uppfattning är att liknande intrång i uråldriga stadsmiljöer såsom Borgå, Nådendal, Raumo och många fler längs våra kuster skulle väcka ett ramaskri i hela samhället. Även i Ekenäs borde ansvariga inom staden Raseborgs ledning och fullmäktige samt representanter för de politiska partierna inse sitt stora ansvar och genast avstyra dessa planer i sin nuvarande form.

Stadsstyrelsen i Ekenäs gav arkitekten Tore Tallqvist i uppdrag att skapa en broschyr som med namnet "Gamla stan i Ekenäs, Råd & riktlinjer för byggnadsvård" trycktes år 1982 i en liten upplaga, som nu är mycket efterfrågad. Här framhölls i inledningen en allmän princip, nämligen:

"Det borde därför vara en grundläggande målsättning för all byggnadsverksamhet, det vill säga för all förnyelse i Gamla Stan, att den gamla bebyggelsens värdefulla egenskaper bevaras och överlämnas till kommande generationer i ett så oförvanskat skick som möjligt."

Kraven på alla fastighetsägarna i Gamla Stan är rigorösa gällande underhåll av husen och tomterna, bevarandet av konstruktioner, val av rätta färger på hus och staket, tillstånd för trädfällning och så vidare.

Ägarnas strikta och påkostade uppföljning av myndigheternas påbud bör värdesättas och respekteras i en situation där staden endast svarar för gatornas skötsel. Då är det absurt att i en 475 år gammal stadsmiljö inplantera nya konceptuella bostäder, som resulterar i ett flertal grava tekniska och logistiska ingrepp. Skammen för att godkänna dessa på ekonomisk vinst baserade initiativ faller tungt på beslutfattarna. Ekenäs omgärdat av havet kan nog erbjuda anständiga platser för byggandet på vattnet.

Göran Nyman