Kultursekreteraren i Raseborg blir nu chef

Lotta Lerviks kan nu titulera sig kulturchef i Raseborg. Bild: VN-arkiv/Wilhelm Lindgren

Kultur- och fritidsnämnden i Raseborg har beslutat att Lotta Lerviks tjänstebenämning som kultursekreterare ändras till kulturchef. Ändringen träder i kraft omedelbart.

Då Raseborgs stad grundades hade staden både kultursekreterare, ungdomssekreterare och idrottssekreterare. Ungdoms- och idrottssekreterartjänsterna har dragits in och arbetet sköts numera av fritidsch...