Kulturjobb som görs för alla

Kultur för alla. – Det är för invånarna som vi gör det här jobbet, säger Jennika Friman. På väggen ses en av de tavlor som Heikki Kukkonen ställt ut i stadshusgalleriet. Bild: Niclas Erlin

Som kulturdirektör håller Jennika Friman många trådar i sin hand. Det bästa i jobbet är då ett evenemang får stor uppskattning, säger hon.

– Arbetet är mångsidigt, det ger fina kulturupplevelser och man får träffa många intressanta människor.

Det säger Jennika Friman, kulturdirektör i Hangö, då hon beskriver sitt jobb.

Det var år 2015 som Friman valdes till stadens andra direktör för kultur- och medborgarverksamhet, en tjänst som omspänner flera avdelningar och som numera går under den enklare benämningen kulturdirektör.

Jobbet omfattar allt från att dra upp stora linjer till att få alla smådetaljer på plats. Däri ligger också charmen, konstaterar Jennika Friman.

– Mycket av arbetet går ut på att hålla kontakt åt olika håll, säger hon och berättar att hon kommunicerar med allt från föreningar och företag till konstnärer, invånare, beslutsfattare och tjänstemän.

Planering, samordning

Arbetsdagen handlar till stora delar om planering och administration.

– Jag bereder ärenden och är föredragande i kulturnämnden. En stor del av jobbet går åt till att planera olika evenemang och till exempel koordinera utställningarna i stadhusgalleriet.

– Ganska ofta kommer folk in för att prata.

Som för att bekräfta det sist sagda knackar det på dörren till kulturdirektörens arbetsrum, där vi sitter under intervjun. In stiger en av stadens förtroendevalda som vill tala om en av de frågor som just nu är aktuella inom kulturen.

Flera avdelningar

Det var för några år sedan som ledningen inom kultursektorn pusslades om och då lades kulturbyrån, museet, biblioteket och medborgarinstitutet formellt under en och samma direktör. Jennika Friman tycker att helheten fungerar fint och att arbetet har hittat sin form.

Inom kulturbyrån är det hon som tillsammans med kulturplaneraren Päivi Melasniemi sköter den dagliga ruljangsen.

Museichefen Laura Lotta Andersson, bibliotekschefen Milla Kuronen och t.f. rektor Lena Holmström leder samtidigt den dagliga verksamheten i museet, biblioteket respektive medborgarinstitutet. Så ser arbetsfördelningen ut i stora drag.

Jennika Friman har ändå det övergripande ansvaret, vilket innebär att hon bland annat ska känna till alla lagar och regler som gäller inom de olika sektorerna. Hon håller också kontinuerlig kontakt med de övriga cheferna.

– Vi bollar ofta idéer med varandra.

Två examina

Turism var en bransch som Hangöbon Jennika Friman smått sneglade mot som yngre, men det var ändå utbildningen till kulturplanerare inom dåvarande yrkeshögskolan Sydväst i Helsingfors som väckte hennes största intresse.

Efter avklarade studier började hon jobba inom olika projekt och snart fick hon ett vikariat i Raseborg som kulturplanerare och senare kultursekreterare i staden.

I ungefär tio års tid hann hon bo i Helsingfors. Snart kallade Hangö igen. Jennika Friman fick jobb som t.f. direktör för kultur- och medborgarverksamhet i staden, ett uppdrag som hon hann sköta i ett och ett halvt års tid innan tjänsten fick ordinarie form.

Arbetet kräver en högre högskoleexamen och en sådan har Jennika Friman avlagt i yrkeshögskolan Metropolia.

På ett allmänt plan är kreativitet en egenskap som definitivt underlättar jobbet, konstaterar hon.

Ger ett brett kunnande

Jennika Friman rekommenderar gärna både arbete och utbildning inom kulturen.

– Jag ser det som en växande bransch med stora möjligheter för den som är kreativ. Det finns också goda chanser att skapa sig sitt eget jobb.

Hon säger att kulturutbildningarna ger ett brett kunnande.

– De ger många verktyg som man har stor nytta av på olika arbetsplatser.

Finns ditt jobb kvar om 20 år?

– Det finns nog kvar, men kanske inte i exakt samma form som i dag.

I VN-serien På jobbet bekantar vi oss med olika yrkesgrupper. Hur ser arbetet och vardagen ut?

Profil

Namn: Jennika Friman.

Yrke: Kulturdirektör.

Familj: Maken Caj Collan.

Hobbyer: Konditionsträning i olika former. Aktiv i Hangö juniorhandelskammare.

Plus med mitt jobb

Arbetet är mångsidigt, man får träffa många intressanta människor och får fina kulturupplevelser.

Minus med mitt jobb

Flera av uppgifterna är väldigt tidskrävande, budgeten är stram och ibland tenderar kvälls- och helgjobben att hopa sig.

Mer läsning