Kulturfonden och Konstsamfundet vill rädda kulturen – skjuter ut totalt 400 000 euro

Frilansande professionella konstnärer och kulturarbetare får 400 000 euro för att kunna hålla sig sysselsatta så länge undantagstillstånd råder i Finland. Foto: Sofia Westerholm/SPT Bild:

Frilansande professionella konstnärer och kulturarbetare får 400 000 euro för att kunna hålla sig sysselsatta så länge undantagstillstånd råder i Finland.

Kulturfonden och Konstsamfundet meddelade förra veckan att en ny bidragsform lanseras för att rädda konstnärer och kulturarbetare som påverkas negativt av coronaepidemin.

Aktörerna meddelar på måndagen att mer precisa riktlinjer och belopp har fastställts. Bägge aktörer är redo att satsa 200 000 euro var på att hjälpa frilansare inom kulturbranschen.

Den nylanserade bidragsformen går under namnet "Kultur under tiden". Ansökan öppnar tisdag 24 mars och är öppen fram till 15 april.

Vem får ansöka om bidrag?

Bidraget riktas enbart till frilansande professionella konstnärer och kulturarbetare. Personer i ordinarie anställningsförhållande kan inte söka bidraget. Inte heller de som får arbetslöshetsersättning eller ersättning under en permitteringsperiod är berättigade(till)det nya stödet.

Syftet är att stödja dem vars personliga ekonomi drabbas hårt av coronaepidemin. Organisationer, exempelvis olika konstinstitutioner, kan därmed inte ansöka om bidraget.

Ansökningarna kan handla om projekt som är möjliga att driva under tiden då undantagstillstånd råder i landet. Bidraget är alltså inte en ersättning för inkomstbortfall, utan tanken är att pengarna ska ge kulturarbetarna möjligheten att utnyttja tiden för nya eller kompletterande projekt.

Noggrannare instruktioner för sökande publiceras på tisdag på Kulturfondens webbplats och i Kulturfondens ansökningssystem.

Mer läsning