Kulturfonden donerar två miljoner euro till Arcada och Novia

Bild: Arkivfoto/Anton Malén

Svenska kulturfonden donerar en miljon euro var till yrkeshögskolorna Arcada och Novia. Donationerna går till yrkeshögskolornas medelinsamling.

– Vi är tacksamma för Kulturfondens stöd. Bidraget bekräftar att högskolans utbildning och forskning uppskattas. Donationen visar även Kulturfondens förståelse för den högre utbildningens betydelse för samhällsutvecklingen, säger Arcadas styrelseordförande Arne Wessberg.

Arcada har hittills lyckats samla in 3 miljoner euro i donationer. Pengarna ska användas till att förstärka högskolans utbildning och forskning. På Novia är man förtegen över resultatet från medelinsamlingen så här långt.

– Vi är mycket glada över Svenska kulturfondens donation. Vi vill erbjuda ett brett utbildningsutbud på svenska även i framtiden. Donationen ger oss större resurser att utveckla högskolans utbildning, säger Novias rektor Örjan Andersson.

Varje donation som yrkeshögskolorna får före årets slut berättigar till statlig medfinansiering. Staten har reserverat sammanlagt 24 miljoner euro som utbetalas i proportion till de insamlade medel som högskolorna lyckas håva in i år.

– Starka utbildningsenheter är avgörande för ett starkt, modigt och framtidsorienterat Svenskfinland. Vi hoppas att så många andra finansiärer som möjligt hjälper till att trygga den svenskspråkiga yrkeshögskoleutbildningen och deltar i kampanjen, säger Kulturfondens styrelseordförande Stefan Wallin.

– Novia och Arcada är stora och viktiga aktörer med sammanlagt 6 700 studerande. Båda bidrar till att trygga svenskspråkig service och erbjuda ett brett kulturutbud i Svenskfinland, säger Berndt-Johan Lindström, utbildningsombudsman vid Kulturfonden.

Kulturfonden har även tidigare beviljat bidrag till Arcada och Novia. Under åren 2015-2017 har Kulturfonden bidragit med 9,25 miljoner euro till Åbo Akademi, Helsingfors universitet, Svenska Handelshögskolan, Aalto-universitetet, Uleåborgs universitet och Konstuniversitetet.

Mer läsning