Kulturfältet drabbas hårt av coronakrisen – de svenska fonderna lanserar nytt bidrag

Svenska kulturfonden och Föreningen Konstsamfundet planerar en tillfällig bidragsform för konstnärer, kulturarbetare och konstinstitutioner som påverkas stort av coronakrisen.

Coronakrisen tvingar många konstutövare att göra långa avbrott i sin publikverksamhet – särskilt scenkonst och annan scenisk verksamhet drabbas hårt ekonomiskt.

– Konstnärer och konstinstitutioner kontaktar oss dagligen med frågor om vilka möjligheter vi har att stödja alternativ verksamhet under avbrottet som coronapandemin medför. Bara för att publiktillställningar nu är omöjliga behöver inte det kreativa arbetet ta paus, ens av ekonomiska orsaker, i väntan på att läget normaliseras, säger Kulturfondens styrelseordförande Stefan Wallin.

Utmanar alla fonder

Kulturfonden och Konstsamfundet planerar en bidragsform för konstutövare som inte kan förverkliga sina publika projekt enligt planerna. Bidraget riktas till kvalitativ verksamhet och nya projekt som sysselsätter under coronapausen. Bidraget kan enligt planerna sökas under mars-april.

– Människan behöver föda, vatten och omsorg för att överleva. Kultur för att hålla ihop våra samhällen och hitta våra bättre jag. Nu när regeringen funderar på hur ekonomin ska fås på fötter igen, hamnar kulturbranschen lätt i skuggan av behoven i andra samhällssektorer. Jag uppmanar fonder och stiftelser i Finland att delta i talkot för att hjälpa vårt kulturliv att komma på fötter igen efter den här krisen, säger Konstsamfundets styrelseordförande Gunvor Kronman.

Beloppet som Kulturfonden och Konstsamfundet riktar till Kultur under tiden-bidragen bekräftas senare.

Kulturfonden och Konstsamfundet drar inom kort upp noggrannare riktlinjer för bidraget. Mera information publiceras efter hand på www.kulturfonden.fi och www.konstsamfundet.fi.

Mer läsning