Kultur underlättar seniorernas vardag

Aktiverande. Jenni Räsänen föreläste om kultur och seniorer för kulturaktörer i trakten i lördags. Bild: Märta Nummenmaa

Kulturevenemang kan föra med sig vardagsglädje för seniorer, säger Jenni Räsänen, kulturplanerare i Helsingfors. Kulturaktörer hoppas kunna aktivera seniorerna i kulturlivet.

Luckan Raseborg ordnade tillsammans med Raseborgs kulturnämnd Kulturtalko i lördags – ett evenemang som ordnas varje år.

– Tanken med evenemanget är att göra kulturnätverket starkare och knyta kontakter sinsemellan, säger Pamela Andersson på Luckan Raseborg.

Kulturtalkot med temat "Stig fram!" bestod i år av framgångsberättelser, en föreläsning av Ann-Sofi Backgren och fyra workshoppar för kulturaktörer.

De workshopar som ordnades hade som tema kultur och skolor, kultur och integration, kulturens styrkor genom berättande och kultur och seniorer. Samtliga workshoppar lockade ett jämnt antal deltagare.

Kulturen en positiv effekt på seniorer

Kulturplaneraren Jenni Räsänen på Helsingfors stad diskuterade hur seniorer kan engageras i kultursamhället. Hon vill att man ska fundera på hur staden ser ut genom en seniors ögon och utifrån det tänka på vad man kan erbjuda åt dem.

– Kulturen kan hjälpa seniorerna. Det kan ha överraskande och positiva effekter på hälsan. En person som förlorat talförmågan kan exempelvis lära sig kommunicera genom bildkonsten. Kulturen är viktig, säger Räsänen.

Kulturaktörer vill satsa på seniorer

Jennika Friman från Hangö stad och Jan Lindroos från Åbo svenska teater ser gärna mer möjligheter i kulturlivet för seniorer. En utmaning då man inför mer kulturprogram för seniorer kan vara variationen i ålder.

– Det är stor skillnad på ålder. En 65-årings kulturliv skiljer sig mycket från en som är 100 år. Det blir en utmaning att göra alla nöjda på ett och samma sätt, säger Lindroos.

Boendet påverkar också. Kulturlivet på landsbygden och i tätorter skiljer sig åt.

– Det är viktigt att arrangera kulturevenemang så att alla, var de än bor, har en möjlighet att delta, säger Friman.

Lång väg och kondition är brister

En av de största utmaningarna för seniorer i alla kommuner är att vägen till ställen såsom bibliotek och teatrar kan vara lång. Seniorerna är beroende av andra och deras fordon.

– Det här är definitivt någonting som alla får kämpa med. Seniorernas kondition blir sämre med åldern och de kan få svårt att röra sig. Kulturrättigheterna är ändå desamma för alla, säger Räsänen.

Jenni Räsänen säger att ett samarbete mellan olika kulturaktörer kan vara lösningen på eventuella problem som finns. Att lyssna på seniorerna och ta dem med på evenemang är viktigt.

– Man måste kombinera olika styrkor och våga satsa på kulturlivet som ett bredare koncept. Vi är alla starkare tillsammans, säger Räsänen.

Vardagssituation som glädjer

Att vara med och utveckla kulturen är lika viktigt som resultatet för seniorerna. För dem är det ett sätt att få fram sin röst.

– För seniorerna är det här en vardagssituation som för med sig glädje. Allt det som kan underlätta vardagen är det man ska satsa på, säger Räsänen.